Kategoria: Bez kategorii

Zatrzymanie w Niemczech – ile może wynosić odszkodowanie?

Zatrzymanie i aresztowanie w Niemczech to procedury, z którymi musi zmierzyć się spora grupa osób, w tym również Polaków. Zatrzymania cudzoziemców zdarzają się o tyle często, że jeśli do zdarzenia dojdzie na terenie Niemiec, to istnieje obawa, że podejrzany o popełnienie przestępstwa mógłby wyjechać do Polski. To jednak nie oznacza automatycznie, że obawa ucieczki automatycznie tłumaczy zatrzymanie.

Jak wygląda procedura zatrzymania w Niemczech?

Zatrzymania może dokonać policja na podstawie nakazu lub bez niego. W toku postępowania zatrzymany zostanie przekazany do aresztu, przy czym może zostać umieszczony w pojedynczej celi. Zostaną mu zakomunikowane prawa, ale przede wszystkim podstawa zatrzymania. Zatrzymanemu przysługuje oczywiście możliwość kontaktu z adwokatem, udzielone zostanie też pouczenie o możliwości kontaktu z ambasadą w Niemczech. W przypadku Polaków Niemcy z zasady powinni poprosić również o przydzielenie tłumacza, jeśli jest to konieczne.

Tymczasowe aresztowanie w Niemczech – podstawy prawne

Podstawą prawną aresztowania na terenie Niemiec może być Europejski Nakaz Aresztowania. Jest to wbrew pozorom dość często wykorzystywana ścieżka postępowania, ponieważ takie nakazy w ostatnich latach są wydawane rutynowo. Poza tym Polaka w Niemczech można zatrzymać bez nakazu aresztowania, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, a aresztowanie bez nakazu przez policję ma zapobiec ucieczce tej osoby.

W tym drugim wariancie zatrzymany zostanie postawiony przed obliczem sądu, który zdecyduje o zasadności tymczasowego aresztowania. Jeśli sędzia zgody nie wyrazi, nie będzie można bez nakazu aresztowania dokonać dalszego zatrzymania (można wprowadzić inne formy zabezpieczenia postępowania).

Najczęstsze przyczyny zatrzymania w Niemczech

Każdy nakaz aresztowania musi zawierać wyszczególnione przestępstwa, o które podejrzana jest konkretna osoba. Zresztą regulowane jest też to, za jakie przestępstwa w ogóle nakaz aresztowania można wystawić. Jakie są najczęstsze podejrzenia?

 • Przede wszystkim powodem tymczasowego aresztowania są paserstwa i kradzieże. Są to sprawy liczne, choć nie zawsze dotyczą poważnych przestępstw.
 • Sporą część spraw z zatrzymaniem stanowią pobicia lub uszkodzenia ciała i przestępstwa przeciwko mieniu – akty wandalizmu lub zniszczenie mienia. Niemiecki kodeks jest w tym zakresie dość rygorystyczny.
 • Tymczasowe aresztowanie jest standardową procedurą w stosunku do osób podejrzanych o przemyt lub posiadanie znacznej ilości narkotyków. Tutaj akurat obywateli Polski zatrzymuje się relatywnie rzadko, warto jednak pamiętać o tej możliwości.

Tymczasowo zatrzymać można też osoby oskarżone o spowodowanie poważnego wypadku drogowego, w postępowaniu o przestępstwa skarbowe na znaczne kwoty. Najczęściej procedura zatrzymania bez nakazu jest prowadzona bardzo szybko i dalsze decyzje zapadają już w postępowaniu przed sądem.

Co robić w przypadku zatrzymania?

Przede wszystkim należy skontaktować się z adwokatem. Jeśli nie mówisz w języku niemieckim, powinieneś poprosić o pomoc tłumacza. O zatrzymaniu możesz poinformować ambasadę, masz też prawo do wykonania telefonu do najbliższych, choć w Twoim imieniu może to zrobić również adwokat. Przed postawieniem zarzutu karnego jesteś jedynie osobą podejrzaną, więc wbrew pozorom katalog uprawnień jest dość szeroki.

Jeśli zostałeś zatrzymany w stanie nietrzeźwym lub po zażyciu środków psychoaktywnych, swoje prawa możesz egzekwować wtedy, kiedy Twój stan na to pozwoli, natomiast adwokata należy poinformować bez zwłoki.

Niesłuszne zatrzymanie w Niemczech – ile wynosi odszkodowanie?

Jest kilka płaszczyzn, na których można dowodzić niesłuszności zatrzymania. Przede wszystkim jeśli sąd nie wydał nakazu aresztowania, albo nakaz nie zawierał wszystkich informacji, które powinny się w nim znaleźć. Po drugie, niesłuszne zatrzymanie nastąpi wtedy, kiedy z powodów błędów proceduralnych nakaz aresztowania nie zostanie wykonany prawidłowo. Naruszeniem praw zatrzymanego będzie, jeśli sąd nie zostanie zaangażowany w rozstrzygnięcie zasadności zatrzymania bez nakazu na terenie Niemiec.

Oczywistymi przyczynami niesłusznego zatrzymania mogą być błędy w identyfikacji podejrzanych, niezachowanie formalnej struktury, jaką narzuca niemiecki kodeks lub naruszenie prawa przez policję dokonującą zatrzymania.

Jeśli zatrzymanie było niesłuszne (niezgodne z treścią nakazu aresztowania, przeprowadzone niezgodnie z procedurą obowiązującą na terenie Niemiec itd.), możesz ubiegać się o odszkodowanie. Sąd będzie każdy taki pozew rozpatrywał indywidualnie. Obowiązują pewne normy ustalające wysokość odszkodowań w relacji do wynagrodzeń, natomiast nie są to kwoty ustalone na sztywno w przepisach, więc wiele zależy od prawidłowego przygotowania wniosków.

Pomagamy niesłusznie zatrzymanym w Niemczech

W przypadku niesłusznego zatrzymania doświadczony adwokat może pomóc przeprowadzić sprawę w sposób szybki i skuteczny. Weź pod uwagę, że zaskarżenie aresztowania może być przeprowadzone tylko co trzy miesiące – źle skonstruowany wniosek może opóźnić całą procedurę. Na kanwie niemieckiego prawa sprawa jest zresztą wcale nie taka prosta: doświadczenie, które już zdobyliśmy, zajmując się innymi klientami, pozwoli nam pomóc Ci w trudnej sytuacji. Skontaktuj się z nami jak najszybciej, a my przedstawimy wszystkie możliwe rozwiązania.

Potrzebujesz pomocy w tym zakresie?
Skontaktuj się z nami!

Co grozi Polakowi za kradzież w Niemczech?

Niemieckie prawo dość ostrożnie szafuje karą pozbawienia wolności i nawet za kradzież samochodu, co w Polsce często kończy się wyrokiem więzienia, można zostać skazanym jedynie na grzywnę. Oczywiście sprawy zwykle są bardziej zniuansowane i postępowanie musi ustalić szczególne okoliczności zdarzenia. Sprawie przygląda się zawsze z różnych perspektyw, ale co do zasady za kradzież w Niemczech kary są niższe niż w Polsce.

Kradzież w miejscu pracy

W Niemczech kradzieże w miejscu pracy są dość powszechne, ale wynika to z faktu, że o kradzieże oskarżone mogą być osoby, które zabrały choćby firmowy długopis. Nie ma żadnego znaczenia, czy kradzież spowodowała szkody na kilka centów, czy na setki Euro. Niemiecka praktyka pozwala na wypowiedzenie dyscyplinarne stosunku pracy, natomiast sąd bardzo często nakazuje unieważnienie wypowiedzenia w sprawach o niewysokiej wartości. Jeśli przestępstwo nie było znaczące, policja wcale nie musi zostać zaangażowana – sprawy można załatwić między pracodawcą a pracownikiem.

Pospolita kradzież

Zwykła kradzież w niemieckim prawie jest bardzo często karana wyłącznie grzywną. Należy jednak pamiętać, że przestępstwo to ma charakter cywilny i trzeba także naprawić szkody, a więc albo zwrócić ukradzione mienie, albo jego równowartość. W praktyce niemieckiego prawa karnego pospolite kradzieże są karane dość łagodnie, natomiast górny wymiar kary to aż 5 lat więzienia. Aby tyle dostać, zwykle nie wystarczy nawet dopuścić się kradzieży dobrego samochodu – inaczej jednak sąd spojrzy na pierwszą kradzież lub recydywę.

Kradzież z wykorzystaniem broni, pobiciem lub w grupie

Postępowanie komplikuje się, jeśli kradzież została dokonana z użyciem broni, w grupie lub doszło również do pobicia. W takiej sprawie kara może wynieść od 6 miesięcy do 10 lat więzienia. Osoby, które dopuściły się takiego czynu, oczywiście nadal będą oceniane indywidualnie. W Niemczech nie ma zwyczaju zasądzania osobom przyłapanym po raz pierwszy wysokich kar pozbawienia wolności. Oczywistym jest jednak, że w przypadku ciężkiego pobicia kara będzie surowsza niż kiedy chodzi tylko o włamanie (a to może obejmować choćby samochód ukradziony z garażu). Niemcy jednak nie zdecydowali się na wprowadzenie instytucji kradzieży kwalifikowanej, więc w zasadzie to wyczerpuje listę możliwości.

Jak ścigane są kradzieże w Niemczech?

Za ustalenie okoliczności zdarzenia odpowiadają policjanci. To oni będą kierowali sprawę do sądu, który z kolei może wydać wyrok w postępowaniu nakazowym (prawo niemieckie pozwala na zasądzenie grzywny bez wzywania podejrzanego na rozprawę sądową) albo przeprowadzić pełne postępowanie. To ostatnie jest zawiązywane przede wszystkim, jeśli sprawcy grozi kara z górnego pułapu.

Warto w tym miejscu dodać, że sąd na wniosek policji stosuje niemal automatycznie areszt tymczasowy, a Polacy mogą zostać osadzeni w areszcie śledczym, aby pozostali w Niemczech do dyspozycji sądu. Jeśli dojdzie do rozprawy, teoretycznie na kanwie niemieckiego prawa oskarżony (lub podejrzany) może bronić się sam. Jest to jednak trudne ze względu na zawiłości prawniczego żargonu oraz nieznajomość prawa. W wyższych instancjach istnieje tzw. przymus adwokacki, który wymusza zaangażowanie prawnika. Zwykle rozprawy są dość krótkie, chyba że chodzi o przestępstwo poważniejsze, jeśli na przykład kradzieży towarzyszyło pobicie. W najprostszych sprawach, gdzie wina jest niezbita i wyrok wydawany jest w postępowaniu nakazowym, całość trwa często krócej niż przeciętna procedura administracyjna w Polsce.

Czy warto mieć prawnika z Polski w takich przypadkach?

Zasadniczo Niemcy nie pozwalają, aby Polaka bronił bezpośrednio prawnik z Polski, natomiast może on zawrzeć „porozumienie o współdziałaniu” z adwokatem w Niemczech, który będzie reprezentował jego klienta. Jest to oczywiście obwarowane kilkoma zastrzeżeniami, ale to zupełnie normalna praktyka. Czynności są wówczas prowadzone de facto przez polskiego adwokata, natomiast de iure klienta reprezentuje adwokat z Niemiec. To pozwala na skuteczniejszą obronę, o czym świadczą długie lata naszego doświadczenia. W ten sposób wnosiliśmy pozwy przeciwko funkcjonariuszom naginającym prawo w celu budowy aktu oskarżenia, składaliśmy apelacje i wygrywaliśmy procesy o kradzież bez względu na wartość mienia. Zawsze warto brać pod uwagę współpracę z polskim prawnikiem – sam brak bariery językowej może być dla Ciebie naprawdę sporym atutem.

Potrzebujesz pomocy w tym zakresie?
Skontaktuj się z nami!

Co daje niemieckie prawo pracy polskim pracownikom?

Niemiecki kodeks pracy może nastręczać Polakom pewnych trudności. Nie tylko w wielu miejscach odbiega od swojego polskiego odpowiednika, ale też w wielu kwestiach jest zdecydowanie bardziej drobiazgowy. Zarówno wywodzenie swoich uprawnień, jak i ewentualne dochodzenie roszczeń od pracodawców na kanwie prawa pracy obowiązującego na terenie Niemiec, może być dość trudne. Warto więc przynajmniej ogólnie poznać kilka podstawowych aspektów.

Rozwiązanie stosunku pracy – utrata pracy i jej konsekwencje

Niemieckie prawo pracy dla Polaków nie czyni oczywiście żadnych wyjątków w zakresie zasad obowiązywania i rozwiązania umowy o pracę. Odpowiednie punkty kodeksy regulują nie tylko okresy wypowiedzenia (nie muszą być one w związku z tym zawarte w umowie, jeśli nie zostają wydłużone) zależnie od czasu pracy, ale też określają, kiedy pracodawca może poinformować pracowników o rozwiązaniu umów i jakie w związku z tym prawa nabywa pracownik. Chodzi tu głównie o to, aby chronić pracowników zwalnianych z pracy w Niemczech bez wymaganej podstawy prawnej lub faktycznej albo z naruszeniem terminów związanych z wypowiedzeniem.

Prawo pracy przewiduje między innymi, że:

 • pracownika można poinformować o rozwiązaniu stosunku pracy w połowie miesiąca lub z końcem miesiąca;
 • pracodawca, wypowiadając umowę o pracę w trybie nadzwyczajnym, musi informować pracowników o powodach swojego działania;
 • pracownik zwolniony z pracy może w sądzie dochodzić zadośćuczynienia lub przywrócenia do pracy, jeżeli wypowiedzenie nie spełniało warunków formalnych lub faktycznych.

Nieotrzymanie wynagrodzenia za pracę

Umowy o pracę muszą precyzować wysokość wynagrodzenia i jego składniki. Jeśli pracownika pozbawia się wypłaty bez powodu przewidzianego w umowie, co dotyczy głównie prawa do premii), wówczas pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez sąd pracy w Niemczech i zmuszony do wypłaty zaległych wynagrodzeń.

 • Każdy pracownik, bez względu na okres zatrudnienia, ma prawo do pobrania wynagrodzenia minimalnego, jakie ustala odpowiednia ustawa i przepisy wykonawcze.
 • Pracownicy, którym pracodawca odmówił wypłaty w pełnej wysokości, mogą korzystać instytucji zaskarżenia do sądu, przy czym należy odpowiednio sformułować przesłany wniosek, aby określić żądania.

Negocjacje z pracodawcą

Pracodawca niemiecki zawsze musi działać na podstawie i zgodnie z ustawami, które regulują kwestię zatrudnienia. Jest to spora grupa przepisów, które mają zastosowanie w różnych branżach i przedsiębiorstwach. Co do zasady nie ma natomiast zakazu, by z niemieckim pracodawcą ustalić inne warunki (koniecznie bardziej liberalne od podstawowych).

 • Jeśli w firmie powinna działać ochrona przed wypowiedzeniem, można podjąć pozasądowe negocjacje w celu egzekwowania swoich praw.
 • Można ustalić z pracodawcą na przykład docelową godzinę zakończenia pracy lub rozpoczęcia przerwy inną niż obowiązujące w firmie, choćby z powodu szczególnych potrzeb pracownika.
 • Często można negocjować indywidualnie nie tylko wynagrodzenie, ale też jego rozłożenie w czasie, można negocjować urlop na czas wyjazdu do Polski itd.

W sytuacji, w której nie obowiązuje zestaw ograniczeń wynikających wprost z ustaw, można zawsze zapytać pracodawcę o uściślenie maksymalnie korzystnych dla pracownika warunków pracy. Należy pamiętać, że jest to jedynie opcja, a nie konieczność.

Wynagrodzenie za czas urlopu lub choroby

Pracodawcy niemieccy mają jasno określone zasady postępowania w przypadku obliczania wynagrodzenia za czas urlopu oraz choroby. Znów – w podstawowym zakresie obowiązku wynikają wprost z ustawy, ale działają tu też pewne niepisane zwyczaje, takie jak wypłata pieniędzy za okres urlopu przed jego rozpoczęciem.

Praca i urlop muszą być tak rozłożone w ciągu wszystkich miesięcy pracy, aby można było w danej sytuacji rzeczywiście myśleć o spędzeniu wolnego czasu w określony sposób – prawo do wypoczynku również podlega ustawowej ochronie, więc wszystkie nadużycia w tym zakresie można zgłaszać do sądu.

Czas pracy

Ustawa precyzuje jasno, jak oblicza się i jak ogranicza czas pracy – tu niestety niemieccy pracodawcy często chcą Polaków wykorzystywać, ale warto wiedzieć, że nawet dołożenie za zgodą pracownika paru Euro do wypłaty nie daje im takiej możliwości. Czas pracy liczony jest w skali do sześciu miesięcy przy podstawowym założeniu, że praca może być wykonywana po 8 godzin na dobę, pięć dni w tygodniu z pominięciem świąt i niedziel. Oczywiście, że od tych reguł są wyjątki, natomiast w każdym przypadku trzeba sprawdzić, czy zostały one wprowadzone zgodnie z obowiązującymi na terenie Niemiec regulacjami.

 • Każdy pracownik ma prawo do uczciwego rozliczenia czasu pracy.
 • Indywidualne ustalenia nie mogą nakładać na pracownika obowiązku świadczenia pracy w zakresie większym niż przewidziany odpowiednimi zapisami prawa pracy w Niemczech.

Dochodzenie swoich praw

Niemieckie prawo pracy jest dość przejrzyste, ale poza nim obowiązują też akty poboczne, takie jak ustawa o ochronie przed wypowiedzeniem, układy zbiorowe, akty prawne dotyczące wyjątków np. od przewidzianego czasu pracy itd. To znaczy, że pracownicy z Polski mają często problem, by ich umowy z pracodawcami w Niemczech były w pełni zgodne z prawem i przestrzegane. Warto pamiętać, że w przypadku każdego podejrzenia naruszenia prawa pracy, możesz skonsultować się z nami – pomożemy znaleźć rozwiązanie i wyjaśnimy ścieżkę dalszego postępowania. Nie warto z tym zwlekać, ponieważ dla wielu spraw przewidziane są relatywnie krótkie terminy na zgłoszenie skarg, odwołań lub zażaleń.

Potrzebujesz pomocy w tym zakresie?
Skontaktuj się z nami!

Alimenty w Niemczech – co warto wiedzieć?

System obliczania wysokości alimentów w Niemczech wydaje się prosty. I rzeczywiście, o ile w ogólnym zarysie nie ma w tym wielkiej filozofii, to w poszczególnych przypadkach wysokość alimentów może dość wyraźnie różnić się od wstępnych szacunków, a i wyegzekwowanie płacenia alimentów może stanowić pewien problem.

Podstawa prawna alimentów w Niemczech

Alimenty w swoim naczelnym założeniu wynikają wprost z niemieckiej konstytucji, która stwierdza, że rodzice są zobowiązani do utrzymania swoich dzieci. W szczegółowych kwestiach regulacje znajdują się w kilku różnych aktach prawnych, w tym choćby w Kodeksie Cywilnym (Bürgerliches Gesetzbuch). Tam znajduje się zapis, który stwierdza, że w przypadku dzieci, których jeden z rodziców nie sprawuje opieki w pełnym zakresie, jest on zobowiązany do wypłaty świadczeń – powstaje obowiązek alimentacyjny.

Do tego funkcjonuje w obiegu kilka dokumentów i aktów wykonawczych, które pozwalają na przykład ustalać wysokości alimentów, regulować kwestię ich ściągania w innym kraju Unii Europejskiej lub w szczególnych przypadkach mogą zwolnić strony z obowiązku alimentacyjnego. Co bardzo ważne, alimenty w Niemczech, podobnie jak w Polsce, są wypłacane na podstawie wyroku sądowego – to decyzja sądu stanowi podstawę do ewentualnej egzekucji, a bez niej świadczenie alimentacyjne co do zasady nie jest zaspokojone.

Od czego zależy, komu zostaną przyznane alimenty?

W Niemczech to sąd rozstrzyga, komu zostaną przyznane alimenty. Kieruje się przy tym szczegółami funkcjonującego prawa oraz dobrem dziecka. Można w pewnym uproszczeniu uznać, że rzecz sprowadza się do dwóch kwestii:

 • alimenty mają pokryć wszystkie potrzeby dziecka;
 • obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicu, który nie zajmuje się większością wychowania dzieci.

Ile wynoszą alimenty w Niemczech?

Wysokość alimentów w Niemczech jest ramowo określona przez Düsseldorfer Tabelle, uzależniające kwotę w Euro od wieku dziecka i dochodów rodzica zobowiązanego (tak zwany dochód skorygowany, również oczywiście w Euro). Tabela jest dorocznie aktualizowana, natomiast nie stanowi podstawy do precyzyjnego obliczenia kwoty alimentów, ponieważ na jej wskazania nakłada się dodatkowe czynniki wynikające z sytuacji rodzica zobowiązanego. Prawo rodzinne przewiduje również możliwość modyfikacji kwoty ze względu na zwiększone potrzeby dziecka

Przykład obliczenia alimentów w Niemczech

Stawki z tabeli pozwalają wstępnie oszacować, jak w sprawie wysokości alimentów orzeknie sąd.

 • Znając dochody rodzica zobowiązanego, można odczytać w tabeli wartość należnych alimentów na każde dziecko – na przykład jeśli ojciec zarabia 2301-2700 Euro netto, a wiek dziecka 4 lata, wysokość alimentów wyniesie 406€.
 • Od tej szacunkowej kwoty należy odjąć połowę zasiłku Kindergeld. Ten zasiłek będzie teraz – jak stanowi niemieckie prawo – należny tylko jednemu z rodziców (matce wychowującej dziecko), więc połowa wypłacana wcześniej ojcu pomniejsza kwotę należności.

To podstawowy schemat, który w szczególnych przypadkach może zostać dodatkowo zmodyfikowany w ramach dostosowania wysokości alimentów do stanu majątkowego rodzica zobowiązanego.

Jak ściągnąć alimenty z Niemiec?

Jak wygląda wnioskowanie?

Matka opiekująca się dzieckiem musi wnieść wniosek o uznanie wyroku zagranicznego sądu. Wnioski takie sądy polskie rozpatrują zwykle dość szybko i na ich podstawie mogą zażądać egzekucji w ramach europejskiego nakazu zabezpieczenia skutecznego wobec rodzica mieszkającego w Niemczech (nawet jeśli dziecko mieszka w Polsce)

Kiedy można nie płacić?

Rodzic może nie płacić alimentów, kiedy jego dochody spadną znacznie poniżej sumy kontrolnej (tj. po zapłacie alimentów zabrakłoby mu środków do życia). Taki stan rzeczy musi potwierdzić sąd i wprowadzić odpowiednie zmiany w dokumentacji, wskazując jednocześnie możliwe alternatywne sposoby zapewnienia dziecku pokrycia jego potrzeb.

Co robić, kiedy rodzic nie płaci alimentów?

Opóźnienia w związku z płaceniem alimentów przez ojca należy zgłaszać bezpośrednio do dłużnika i do sądu. Każda z osób zobowiązanych musi się z obowiązku alimentacyjnego wywiązać. Sąd może ustalić miejsce pobytu, stan majątkowy i warunki ekonomiczne dłużnika, a następnie nakazać egzekucję lub stwierdzić, że państwo przejmie obowiązek alimentacyjny.

Kwestia ugody

Wysokość zobowiązań alimentacyjnych jest zawsze ustalona przez sąd i rodzice mogą ustalić, że ich kwota będzie inna, natomiast wymaga to potwierdzenia urzędowego. To już nieco bardziej skomplikowana sprawa i w takiej sytuacji osoby zainteresowane zdecydowanie powinny skontaktować się z prawnikiem, który zadba o to, aby taka ugoda była wiążąca. Zasadniczo nie zostanie zaakceptowana ugoda na kwotę niewystarczającą do utrzymania dziecka.

Gdzie są orzekane wyższe alimenty? W Polsce czy Niemczech?

Nie ma tutaj reguły – niemieckie alimenty są wyższe głównie dzięki przelicznikom EUR-PLN, natomiast świadczenia alimentacyjne w Polsce są ustalane bez podobnej tabeli jak z Düsseldorfu, więc różnice w szczególnych przypadkach mogą być spore. Istnieje natomiast spore prawdopodobieństwo, że rodzic zobowiązany do płacenia alimentów, jeśli mieszka w Niemczech, to zarabia tam więcej, więc jest w stanie w pełni się ze swojego obowiązku wywiązać.

Nie popełniaj błędów – pomożemy ci w uzyskaniu alimentów!

Staraliśmy się, że cała procedura została opisana dość przejrzyście, ale w praktyce wiele spraw jest dość skomplikowanych. Jeśli chcesz wyegzekwować od byłego partnera obowiązek płacenia alimentów na dziecko, musisz przestrzegać wielu ram prawnych. To może być trudne, dlatego służymy naszą pomocą. Mamy odpowiednie doświadczenie, które pomoże nam zabezpieczyć twoje dziecko i zapewnić należne mu świadczenia, nawet jeśli mieszkacie w Polsce, a ojciec dziecka zarabia w Niemczech.

Potrzebujesz pomocy w tym zakresie?
Skontaktuj się z nami!

Kindergeld po rozwodzie – dla kogo?

Ustalenie prawa do Kindergeldu po rozwodzie nie zawsze jest proste. Niemiecki zasiłek rodzinny obwarowany jest pewnymi dodatkowymi warunkami i rodzic ubiegający się o jego wypłatę po rozwodzie, musi zrealizować kroki przewidziane dość podstawową procedurą, która jednak może nastręczać pewnych trudności.

Co to jest kindergeld?

Kindergeld to niemiecki zasiłek rodzinny wypłacany przez Familienkasse na wniosek rodziców, którzy muszą spełnić kilka warunków. Prawo do zasiłku rodzinnego uzyskują opiekunowie dzieci pracujący w Niemczech. Musi to być zatrudnienie legalne i udokumentowane, trwające nie krócej niż 6 miesięcy, przy czym nie musi to być praca w niemieckiej firmie. Wypłata należy się też rodzicom oddelegowanym do pracy na terenie Niemiec przez polskiego pracodawcę również jeśli dzieci mieszkają w innym państwie). Oczywiście zasiłek jest wypłacany również wtedy, kiedy ojciec dziecka lub jego matka prowadzą zarejestrowaną w Niemczech działalność gospodarczą (bez względu na to, w jakim kraju Unii Europejskiej znajdują nabywców towarów lub usług).

Wpływ rozwodu na kindergeld a Familienkasse

Żeby zrozumieć, komu przysługuje Kindergeld w przypadku rozwodu, trzeba uporządkować pewne podstawowe kwestie.

Już w swojej podstawowej formule Familienkasse wypłaca zasiłek rodzinny kindergeld nie dzieciom, tylko jednemu z rodziców. W normalnych warunkach urząd nie stosuje tutaj żadnych wyszukanych metod – nie ma znaczenia, któremu z rodziców będzie wypłacany zasiłek. Wszystko zmienia się w sytuacji rozwodu.

Postępowanie domyślne oznacza, że pieniądze zostaną wypłacone temu z rodziców, które wykonuje opiekę rodzicielską i z którą to dziecko mieszka, o ile złoży wniosek o zasiłek już nie będąc w związku małżeńskim.

To oznacza, że jeśli obowiązek rodzicielski realizuje na przykład matka, która mieszka z dzieckiem w Polsce i nie jest zatrudniona w Niemczech, świadczenie nie zostanie przyznane ani jej (nie spełnia wymogów formalnych), ani ojcu (nie jest osobą sprawującą opiekę w najszerszym zakresie).

Który z rodziców powinien wnioskować o Kindergeld?

Przed rozwodem oboje rodzice we własnym zakresie ustalają, któremu z nich urząd będzie wypłacał zasiłek rodzinny Kindergeld. Po rozwodzie zasadniczo świadczenie może zostać wypłacone tylko rodzicowi, który opiekuje się dzieckiem, ale jednocześnie mieszka w Niemczech, pracuje na terenie Niemiec lub ma w tym kraju nieograniczony obowiązek podatkowy.

Dla Familienkasse nie ma większego znaczenia, czy rodzice dziecka po rozwodzie mieszkają wciąż razem, czy nie – we wniosku będą figurowały dane tylko jednej osoby i jeśli wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, wypłata po prostu nie będzie zrealizowana.

W tym momencie trzeba jednak nadmienić, że wypłata świadczenia niekoniecznie nastąpi w pełnej wysokości. Familienkasse może bowiem zadecydować, aby część świadczenia wypłacić na poczet alimentów rodzicowi, któremu sąd alimenty przyznał. Sposób podziału całej kwoty Kindergeld będzie wówczas ustalony indywidualnie na podstawie danych dostarczonych przez rodziców do urzędu. Nie komplikuje to jednak zwykle przesadnie sprawy – niemieckie Familienkasse podejmuje decyzję szybko i w takich sytuacjach przepisy nakładają pewne ramy, jak podział świadczenia może wyglądać.

Jak poinformować Familienkasse?

Przepisy niemieckie jasno określają, że o każdej zmianie sytuacji majątkowej i rodzinnej, która może wpłynąć na wypłatę Kindergeld, należy poinformować jednostkę wypłacającą świadczenie. Może to zrobić którekolwiek z rodziców, natomiast w celu ułatwienia dalszego postępowania powinna zrobić to osoba, która w dalszej kolejności będzie ubiegała się o prawo do zasiłku z pomocy społecznej.

Wniosek o Kindergeld i późniejsze dokumenty aktualizacyjne wysyła się na ten sam adres – najszybciej można go odnaleźć na dokumentach potwierdzających przyznanie zasiłku rodzinnego. Dziś jednak najczęściej zmiany zgłasza się przez formularz online. W tej sytuacji ważny jest czas – opóźnienie w złożeniu aktualizacji grozi nie tylko odebraniem zasiłku, ale też nałożeniem dodatkowej grzywny.

Jakie dokumenty są potrzebne? Jak je zdobyć?

Jeśli przed rozwodem pieniądze pobierała osoba opiekująca się dziećmi, procedura będzie nieco prostsza, ponieważ często nie trzeba będzie dostarczać wszystkich dokumentów, a jedynie te, które potwierdzają zmianę statusu, a więc odpisy postanowienia o rozwodzie czy dodatkowe zaświadczenia dokumentujące miejsce pobytu dziecka, czy wysokość orzeczonych alimentów.

W przypadku, w którym po rozwodzie Kindergeld przysługuje rodzicowi, który do tej pory nie pobierał tego świadczenia, trzeba będzie przejść całą procedurę od początku, a więc złożyć zaświadczenia dokumentujące fakt wykonywania pracy na terenie Niemiec, kopie dokumentów sądowych dotyczących małżeństwa, dokumentację meldunkową potwierdzającą stan rodzinny. Trzeba również w wiarygodny sposób udokumentować swój pobyt na terenie Niemiec oraz przedstawić dokumenty, które potwierdzają prawa do zasiłków (również w Polsce) czy alimentów). Trzeba przede wszystkim odpowiednimi dokumentami potwierdzić fakt wykonywania opieki nad dziećmi.

Do tego trzeba będzie też podać dane identyfikacyjne dzieci (jeśli nie mieszkają w Niemczech, to także ich numer PESEL) i ewentualne inne informacje, które są konieczne do rozpatrzenia wniosku w konkretnej sytuacji.

Jak wygląda procedura?

Sama procedura ubiegania się o zasiłek rodzinny po rozwodzie nie jest szczególnie trudna. To, co zmienia rozwód, to przede wszystkim sytuacja rodzinna dziecka. Punktem wyjścia jest ustalenie prawa do opieki nad dzieckiem. Jeśli sprawują ją oboje rodzice, to pełna kwota zasiłku w Euro może zostać podzielona na dwa i wypłacona każdemu z nich. Jeśli tylko jeden rodzic pracuje w Niemczech i ma w związku z tym prawo do zasiłku, może otrzymać pełną kwotę (ewentualnie po odliczeniu pewnej części na poczet alimentów).

Wnioski składane są najczęściej online, należy do nich dołączyć skany (lub zdjęcia) decyzji sądu, pism i odpowiedzi ze wcześniejszej korespondencji w tej sprawie, zaświadczenie o pobycie w Niemczech, dane rodzica będącego wnioskodawcą, zaświadczenia od pracodawcy, a także dokumenty dotyczące sytuacji finansowej rozwiedzionych rodziców, w szczególności zaś uzyskiwanej pomocy społecznej.

Urząd będzie analizował te dane, prześwietli sytuację rodziny i ustali, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do zasiłku. Nie ma tutaj preferencji co do tego, czy przyznany zostanie matce, czy ojcu – decydują obowiązki wykonania praw rodzicielskich i faktyczne sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Co zrobić z negatywną decyzją?

Od pewnego czasu Niemcy niezbyt chętnie przyznają Kindergeld, znajdując powody, dla których rodzica po rozpadzie związku można ocenić surowiej. Przepisy są jednak jasne i w każdym przypadku, kiedy wnioskodawca nie zgadza się z wydaną decyzją, może się od niej odwołać.

Jeżeli niemiecki urząd uzna, że rodzice po prostu nie załączyli wszystkich wymaganych dokumentów, to odwołanie zwykle jest uznawane i wniosek jest dalej procedowany. Jeśli jednak rodzice nie spełniają wymogów formalnych (nie mieszkają na terenie Niemiec lub mieszkają za krótko i zasiłek jeszcze im nie przysługuje), wówczas odpowiedź negatywna zostanie podtrzymana.

Zdobądź Kindergeld od razu po rozwodzie. Pomożemy ci w tym!

Jeśli chcesz otrzymać od niemieckiego urzędu pieniądze na dziecko, możemy pomóc ci w wypełnieniu wniosku po rozwodzie. Zweryfikujemy wszystkie dokumenty, dopilnujemy, żeby wniosek był poprawny formalnie, a w razie decyzji negatywnej pomożemy ci złożyć odwołanie. Wiemy, że sytuacja osób rozwiedzionych bywa trudna, dlatego nie będziemy ci jej dodatkowo komplikować. Otrzymasz jasne wskazówki, co zrobić w twoim położeniu i jak najszybciej otrzymać Kindergeld.

Potrzebujesz pomocy w tym zakresie?
Skontaktuj się z nami!

Jazda e-skuterem pod wpływem alkoholu – prawo niemieckie

E-skuter traktowany jest jak pojazd mechaniczny – wypicie alkoholu jadąc e-skuterem traktowane jest więc równoznacznie.

Odebranie prawa jazdy z powodu krótkiej jazdy e-skuterem pod wpływem alkoholu.

Sąd rejonowy w Monachium skazał 30-letniego mężczyznę za jazdę e-skuterem pod wpływem alkoholu. Sąd wymierzył karę pieniężną w wysokości 40 stawek dziennego wynagrodzenia (każda po 55 Euro), trzymiesięczny zakaz prowadzenia pojazdów, odebrał mu prawo jazdy i wskazał instytucję administracyjną, która nie może mu wydać nowego prawa jazdy przed upływem siedmiu miesięcy.

Przebieg zdarzenia

Mężczyzna został zatrzymany i otrzymał mandat z powodu niedozwolonego korzystania z komórki podczas jazdy. Zdarzenie miało miejsce w Monachium. Zatrzymany miał do przebycia niewielki odcinek drobi do swojego hotelu. Pobrana od niego próba krwi wykazała zawartość alkoholu we krwi 1,35 % średniej wartości.

Powołany na świadka policjant zeznał, że w ramach kontroli, nie stwierdzono żadnych zewnętrznych objawów spożycia alkoholu u zatrzymanego. On sam był zaskoczony zmierzoną na miejscu wartością alkoholu w wydychanym powietrzu.

E-skuter traktowany jest jak pojazd mechaniczny

Zgodnie z § 1 ustęp 1 eKFV małe pojazdy elektryczne, takie jak e-skuter, są pojazdami mechanicznymi. Jak zeznał oskarżony, nie zakładał on, że e-skuter zgodnie z przepisami jest zakwalifikowany tak jak samochody. Chodzi tu o błędne rozumienie zakazu, który był do uniknięcia dla oskarżonego.

Wymierzenie kary

Przy wymierzeniu kary na korzyść oskarżonego przemawiało to, że nie był wcześniej karany i przy zatrzymaniu nie stawiał żadnych oporów. Również odcinek, zgodnie z danymi przekazanymi przez oskarżonego, nie był długi (to do przejechania było około 300 metrów).

Odebranie prawa jazdy

Zgodnie z § 69 ust. 2 Nr. 2 StGB prawo jazdy zostało odebrane. Istotna jest tu zasada, zgodnie z którą oskarżony, w stanie po spożyciu alkoholu, nie powinien prowadzić pojazdów mechanicznych. Odstąpienie od tej zasady nie miało podstaw. Wprawdzie chodzi tu jazdę e-skuterem, który w porównaniu z samochodami jest wyraźnie lżejszy oraz o stosunkowo krótki odcinek – 300 metrów. Nie chodzi jednak również o to, żeby ten przypadek bagatelizować. Ustawodawca świadomie zdecydował się na to, by podjąć stosowną decyzję z powodu prowadzenia e-skutera pod wpływem alkoholu. Z tego powodu wymierzono mu zakaz prowadzenia pojazdów przez okres 3 miesięcy.

Potrzebujesz pomocy w tym zakresie?
Skontaktuj się z nami!

Ucieczka z miejsca wypadku – Niemcy

Unfallflucht: Führerscheinentzug nur bei “bedeutendem Schaden” – OLG Hamm vom 06.11.2014 – Az. 5 RVs 98/14

4. August 2015

Entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort, wird dies mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe sowie ggf. der Entziehung der Fahrerlaubnis geahndet. Für den Führerscheinentzug ist insbesondere die Höhe des Schadens entscheidend. Es muss sich dabei um einen “bedeutenden Schaden” handeln. Die Grenze ist laut Oberlandesgericht Hamm derzeit bei 1.300 Euro anzusetzen. Dabei dürfen bei der Beurteilung des eingetretenen Schadens nur solche Positionen herangezogen werden, die zivilrechtlich erstattungsfähig sind.

Beschluss des OLG Hamm vom 06.11.2014
Aktenzeichen: 5 RVs 98/14
Verkehrsrecht aktuell 2015, 68

Brak możliwości wypowiedzenia umowy z architektem przez inwestora budowlanego z powodu problemów z komunikacją – Niemcy.

Keine Kündigung des Architektenvertrags wegen Kommunikationsproblemen – OLG Celle vom 24.09.2014 – Az. 14 U 169/13

13. Juni 2015

Ein Architekt ist nicht verpflichtet, für den Bauherrn ständig persönlich erreichbar zu sein. Das Oberlandesgericht Celle gestand dem Architekten das Recht zu, “nicht zielführende zeitraubende und ineffektive Gespräche” zu vermeiden und “Absprachen in strukturierter Form” auch unter Zuhilfenahme moderner Kommunikationstechnologien herbeizuführen. Bloße Kommunikationsprobleme begründen keinen wichtigen Grund zur Vertragskündigung durch den Bauherrn, der offensichtlich überzogene Vorstellungen zur persönlichen Verfügbarkeit des beauftragten Architekten hatte.

 

Architekt nie jest zobowiązany być ciągle osobiście w kontakcie z inwestorem budowlanym. Zwykłe problemy w komunikacji pomiędzy inwestorem budowlanym a architektem nie mogą być podstawą do wypowiedzenia umowy przez inwestora budowlanego<adwokat Niemcy>.

Urteil des OLG Celle vom 24.09.2014
Aktenzeichen: 14 U 169/13
IBR 2015, 205

Spóźnione wniesienie powództwa w procesie budowlanym w Niemczech.

Versäumung der Klageerhebungsfrist nach Beweisverfahren wegen nicht eingezahlter Gerichtskosten – OLG Koblenz vom 27.02.2015 – Az. 3 W 99/15

16. Oktober 2015

Insbesondere in Bausachen werden vor allem zur Feststellung von Baumängeln häufig selbstständige Beweisverfahren durchgeführt. Ist ein Rechtsstreit zwischen den Parteien (noch) nicht anhängig, hat das Gericht nach Beendigung der Beweiserhebung auf Antrag des Verfahrensgegners anzuordnen, dass der Antragsteller binnen einer zu bestimmenden Frist Klage erheben muss. Kommt er der Anordnung nicht nach, muss er die dem Gegner entstandenen Kosten tragen (§ 494a ZPO).

W procesie budowlanym w Niemczech strony przeprowadzając na ogól przed wniesieniem powództwa do sądu samodzielnie procedurę dowodową mają ,po wyznaczeniu przez sąd na wniosek jednej ze stron , obowiązek wniesienia powództwa w określonym terminie w raz z uiszczeniem odpowiedniej zaliczki na koszty procesu. Samo wniesienie powództwa bez odpowiedniej zaliczki na koszty procesu skutkuje nie dotrzymaniem wyznaczonego przez sąd terminu i przegraniem sprawy<adwokat Niemcy>.

Hat das Gericht nach Beendigung des selbstständigen Beweisverfahrens dem Antragsteller eine Frist zur Klageerhebung gesetzt, genügt die Einreichung der Klage zur Fristwahrung nicht. Wird der Gerichtskostenvorschuss nicht fristgerecht eingezahlt und verzögert sich deshalb die Zustellung der Klage, so ist nicht von einer ordnungsgemäßen Klageerhebung auszugehen.

Beschluss des OLG Koblenz vom 27.02.2015
Aktenzeichen: 3 W 99/15
MDR 2015, 482
BauR 2015, 1022

Przejechanie 150 metrów wystarczy aby przyjąć zachowanie odpowiedniej odległości na drodze- Niemcy.

 

Mindeststrecke für Feststellung einer Abstandsunterschreitung – OLG Hamm vom 30.08.2012 – Az. III-1 RBs 122/12

16. Mai 2013

Das Oberlandesgericht Hamm hat entschieden, dass eine gefahrene Strecke von 150 Metern ausreicht, um einen Abstandsverstoß zu bejahen.

Hinweis: Der Bundesgerichtshof verlangt in seiner Rechtsprechung lediglich eine “nicht ganz vorübergehende” Abstandsunterschreitung. Konkretere Hinweise zur Erforderlichkeit der gefahrenen Strecke geben die Karlsruher Richter insoweit nicht.

Beschluss des OLG Hamm vom 30.08.2012
Aktenzeichen: III-1 RBs 122/12
jurisPR-VerkR 6/2013, Anm. 6