Adwokat Niemcy – Polski Adwokat w Niemczech.

Adwokat Niemcy – Prawo niemieckie jest dość powszechnie postrzegane jako prostsze i przyjaźniejsze niż polskie, co jednak w niczym nie zmienia faktu, że pomoc adwokata może przydać się w wielu sytuacjach: niekiedy jest to wprost wymuszone przez literę prawa, a kiedy indziej wynika z rozsądku i roztropności. Jednak bezwzględnie konieczna jest jego dobra znajomość prawa i języka, aby w Niemczech dowieść swoich racji.

Kancelaria świadczy usługi prawne na terenie Polski , Niemiec i Austrii w  zakresie reprezentowania interesów polskich, niemieckich i austriackich osób fizycznych i podmiotów gospodarczych przed niemiecką, austriacką i polską:

  • Policją
  • Prokuraturą
  • Sądami Rejonowymi i Okręgowymi
  • Komornikami Sądowymi
  • Organami Celnymi
  • Organami Podatkowymi
  • Towarzystwami Ubezpieczeniowymi
  • Urzędami

adwokat niemcy

Adwokat w Niemczech

Dla Polaków niemiecki system prawny pozostaje problematyczny przede wszystkim ze względu na język, ale swego rodzaju kłopoty wynikają także z zastosowania w niemieckim prawie rozwiązań, które są obce polskiemu systemowi. Nie ma znaczenia, czy działają one na korzyść danej strony, czy przeciwko niej, ale w każdym przypadku ważne jest, aby właściwie interpretować przepisy i uczynić z nich sposób na osiągnięcie swojego celu.

Dobry adwokat w Niemczech to spory wydatek: stawki niemieckich adwokatów – co nikogo specjalnie nie dziwi – są proporcjonalnie wyższe od stawek adwokatów pracujących w Polsce, więc znalezienie kompetentnego adwokata, który dobrze zna niemiecki porządek prawny i jednocześnie oferuje swoje usługi w przystępnej cenie jest sporym problemem.

W związku z otwarciem granic w niemal całej Europie wzrosła liczba osób wyjeżdżających do pracy zagranicę. Celem polskich emigrantów już przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej stały się m.in. leżące za naszą zachodnią granicą Niemcy. Osoby układające sobie życie w tym kraju, bądź te, które wyjeżdżają tylko na jakiś czas, aby zarobić pieniądze lub zdobyć wykształcenie lub dodatkowe kwalifikacje, są (jak zresztą każdy inny człowiek w podobnej sytuacji) narażone na różnego rodzaju konflikty czy też zatargi z prawem. Te z kolei często może umiejętnie rozwiązać jedynie wykwalifikowany adwokat, który posiada wnikliwą znajomość przepisów oraz procedur obowiązujących w konkretnym czasie na terenie danego państwa. Tutaj jednak pojawia się kolejny problem.

Spora część ludzi udających się na emigrację lub po prostu spędzających jakąś ilość czasu w Niemczech nie wykazuje się znajomością języka w stopniu, który umożliwiałby skuteczny i sprawnie przebiegający kontakt z prawnikiem niemieckojęzycznym, ponieważ przeciętny użytkownik języka obcego posiada najczęściej bardzo skromną lub nawet żadną znajomość terminologii fachowej, a tym bardziej prawnej, której zrozumienie może sprawiać trudność nawet rdzennemu Niemcowi, nielegitymującemu się wykształceniem prawniczym. Najczęściej nie jest więc w stanie w sposób klarowny i wyczerpujący opisać charakteru swojego problemu, tak by osoba udzielająca pomocy mogła dokładnie zrozumieć, jaka jest jego natura. Co więcej, często poza jego możliwościami leży nawet zrozumienie ciążących na nim zarzutów, w związku z czym może w ogóle nie wiedzieć, o co się go oskarża. Rozumiejąc sytuację i potrzeby naszych potencjalnych klientów, oferujemy usługi polskiego adwokata, prowadzącego działalność na terenie kraju, jakim są Niemcy, tzn. znającego jego specyfikę.

Polski adwokat w Niemczech to w wielu sytuacjach wysoce pożądana osoba, która dzięki swoim umiejętnościom zawodowym i wnikliwej znajomości miejscowego prawa jest w stanie skutecznie zawalczyć o interesy Polaka żyjącego za zachodnią granicą lub znajdującego się tam jedynie przejazdem (takie osoby mogą w ogóle nie władać językiem niemieckim, co z pewnością jeszcze bardziej komplikuje ich sytuację). Regulacje unijne rzeczywiście ujednolicają pewne kwestie prawne i obowiązują na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, tym niemniej istnieje również i wciąż jest wiążące prawo miejscowe, ustalane przez odpowiednie instytucje powołane specjalnie w tym celu przez władzę lub obywateli danego kraju. Także osoby znajdujące się w Niemczech tymczasowo, przejazdem, mogą popaść w konflikt z prawem – takie sytuacje mogą przydarzyć się chociażby zawodowym kierowcom, handlowcom lub przedstawicielom mnóstwa innych zawodów, charakteryzujących się wzmożoną mobilnością. Również do takich ludzi adresowane są nasze usługi. Polski adwokat z praktyką w Niemczech może okazać się dla nich drogą do uniknięcia poważnych problemów, z których najpoważniejszym może okazać się nawet osadzenie w więzieniu.

Stawka godzinowa w Berlinie wynosi przeciętnie 150-170 Euro plus 19 % MwSt. /VAT/.

Nasza kancelaria oferuje swoim klientom także świadczenie pomocy prawnej na ternie Niemiec ale według stawek obowiązujących w Polsce.

Prawodawstwo niemieckie znamy równie dobrze, jak polskie, służymy radą i pomocą w prawie każdej sprawie toczącej się przed niemieckimi sądami powszechnymi.

Nasza działalność jest zarejestrowana, a kancelaria spełnia wszystkie wymogi niezbędne, aby świadczyć legalną pomoc prawną.

Naszym klientom zapewniamy indywidualne podejście, atrakcyjne sposoby i stawki rozliczeń, a także dajemy gwarancję, że zwracając się do nas z prośbą o pomoc, traficie Państwo pod skrzydła prawników, którzy najlepiej orientują się w niezbędnej materii niemieckiego prawa.

Od lat działamy zarówno na polskim, jak i niemieckim rynku, zachowując najwyższe standardy obsługi klientów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że adwokat Niemcy często musi zapoznawać się z dokumentami czy dowodami o dużym stopniu poufności, niekiedy wręcz intymnymi – zapewniając maksymalną dyskrecję, gwarantujemy skuteczne działanie.<polski adwokat Niemcy>.

Dzięki naszej pomocy zdecydowanie szybciej osiągniecie Państwo założone cele, a nasi adwokaci pomogą doprowadzić Państwa sprawę do szczęśliwego zakończenia.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej świadczonej przez polskich adwokatów w Niemczech, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią, a na pewno nie zostaniecie Państwo bez wsparcia – warto wybierać sprawdzone kancelarie, bo konflikt prawny to nie miejsce na eksperymenty i szukanie oszczędności.

Kiedy po pomoc do adwokata?

Polski adwokat w NiemczechWiele osób mających problemy natury prawnej po pomoc do adwokata udaje się w ostatniej chwili. Lepsze to, niż brak jakiegokolwiek działania, natomiast warto pamiętać, że także i korzystanie z pomocy adwokata jest w pewien sposób obwarowane przepisami, a ze względów czysto praktycznych najlepiej jest, aby adwokat był wtajemniczony w sprawę od jej początku.

Jeśli chodzi o prawo, szczególnie w połączeniu z zamiłowaniem Niemców do jego przestrzegania, nie można liczyć na to, że jakikolwiek problem rozwiąże się sam. Pracując w Niemczech, przyjeżdżając tu w odwiedziny do bliskich czy bodaj tylko przejeżdżając przez terytorium Niemiec, każdy musi przestrzegać norm niemieckiego prawa. Teoretycznie nie są one znacząco różne od tych, które znamy z Polski, ale niekiedy nawet prosta lekkomyślność może spowodować dość poważne następstwa. W takich przypadkach dobry adwokat będzie w stanie skutecznie działać na rzecz swojego klienta, o ile odpowiednio wcześnie będzie mógł rozpocząć swoją pracę. Bardziej skomplikowane sprawy wymagają już szczególnie wnikliwej analizy i od tej zasady nie ma wyjątków.

Teoretycznie i praktycznie można skorzystać z pomocy niemieckiego adwokata, ale nawet prosta bariera językowa, która pojawi się, choć może z niezbyt dużą mocą, również w przypadku dość sprawnie posługujących się na co dzień niemieckim, będzie czymś, co w dużym stopniu utrudni współpracę adwokata z klientem.<polski adwokat w Niemczech >.

Nasza kancelaria to szansa na łatwiejsze porozumienie się, co oznacza automatycznie szybsze działanie i większą skuteczność podejmowanych akcji. Nie trzeba przy tym korzystać z pomocy tłumacza i można liczyć na to, że adwokat zaangażuje się nie tylko w prowadzenie spraw klienta, ale przede wszystkim w wytłumaczenie mu, o co chodzi w całym zamieszaniu.

Adwokat Niemcy – z urzędu w sprawach cywilnych w Niemczech  – Prozesskostenhilfe §§114 ff ZPO- pomoc w ponoszeniu kosztów procesu.

W Niemczech, inaczej niż w Polsce , są dwie przesłanki przyznania przez sąd rozpatrujący sprawę adwokata z urzędu. Jedną z nich jest dochód powoda lub pozwanego , który sąd ocenia pod katem możliwości ponoszenia przez stronę kosztów adwokata z wyboru , a drugą tzw. widoki na powodzenie strony w procesie.

W Polsce tylko ta pierwsza przesłana jest brana pod uwagę . W Niemczech ta druga jest decydująca. Sąd wydając postanowienie o przyznaniu adwokata z urzędu i zwolnieniu od wpisu sądowego dokładnie analizuje materiał znajdujący się w aktach sprawy / złożony przez strony procesu w pozwie i odpowiedzi na pozew/  i wydaje postanowienie w którym ocenia cały materiał dowodowy jeszcze przed otwarciem przewodu sądowego.<polski adwokat w Niemczech>.

W postanowieniu Sąd stwierdza , iż nie zwalnia  np.powoda od wpisu sądowego i nie przyznaje powodowi adwokata z urzędu ponieważ powództwo  na podstawie oceny materiału dowodowego jest bezzasadne , bądź nie przyznaje pozwanemu adwokata z urzędu gdyż stanowisko pozwanego w procesie  z dużym prawdopodobieństwem nie będzie zasługiwało na uwzględnienie  czyli również jest bezzasadne.

Skutkiem Prozesskostenhilfe / pomocy w ponoszeniu kosztów procesu / jest to ,że strona nie ponosi ani kosztów sądowych procesu ani kosztów przydzielonego jej adwokata z urzędu.<adwokat polskojęzyczny Niemcy>.

Strona której Sąd przyznaje Prozesskostenhilfe musi eis jednak liczyć z koniecznością zapłaty kosztów adwokackich strony przeciwnej. Te nie są objęte Prozesskostenhilfe!!!!!!!!!!!!!!

ikonka twikonka fbikonka g+

WYROKI SĄDÓW W NIEMCZECH

Ograniczenie alimentów na dziecko przy bardzo wysokich dochodach rodziców -postanowienie Sądu Apelacyjnego w Bremie z 06.02.2015 r.

Obowiązek alimentacyjny żyjących w separacji rodziców jest obliczany na podstawie ich dochodów netto za pomocą „Differenzmethode” dzięki której różnicuje się obowiązek alimentacyjny przypadający na każdego z rodziców. W tym przypadku Sąd Apelacyjny w Bremie ustalił ten obowiązek w stosunku 3/7. Takie ustalenie alimentów nie obowiązuje jednak przy bardzo wysokich dochodach miesięcznych np.8000,00 Euro. W takim przypadku należy konkretnie ustalić obowiązek alimentacyjny biorąc pod uwagę dotychczasowy standard życia uprawnionego, jego potrzeby życiowe, środowiskowe etc.

Unterhaltsbegrenzung bei sehr hohem Einkommen – OLG Bremen vom 06.02.2015 – Az. 4 UF 38/14

23. Oktober 2015

Der Unterhaltsanspruch zwischen getrennt lebenden Eheleuten wird auf der Grundlage der festgestellten Nettoeinkommen nach der sog. Differenzmethode berechnet, indem die Differenz beider Einkommen errechnet und dem Unterhaltsberechtigten ein Anspruch in Höhe von 3/7 zuerkannt wird. Dieser Grundsatz gilt jedoch nicht bei außergewöhnlich guten Einkommensverhältnissen (hier monatlich netto 8.000 Euro). Hier ist der Unterhaltsanspruch konkret zu berechnen, wobei die Aufrechterhaltung des erreichten Lebensstandards maßgeblich ist (sogenannte Sättigungsgrenze).

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gibt es zwar keine konkrete Obergrenze, von der an der Bedarf konkret zu berechnen ist. Allerdings kommt es mittelbar bei gehobenen Einkünften zu einer Begrenzung, weil der Unterhalt auf Mittel zu beschränken ist, die nach einem objektiven Maßstab eine Einzelperson auch bei Berücksichtigung hoher Ansprüche für einen billigenswerten Lebensbedarf sinnvoll ausgeben kann, zumal der Unterhalt nur zur Befriedigung des laufenden Lebensbedarfs und nicht zur Vermögensbildung dient.

Beschluss des OLG Bremen vom 06.02.2015
Aktenzeichen: 4 UF 38/14
Pressemitteilung des OLG Bremen

Brak obowiązku zmiany pracy na lepiej płatną przez rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów.

Na rodzicach ciąży wzrastający wraz z wiekiem dziecka obowiązek płacenia coraz to wyższych alimentów. Nie można jednak wymagać od rodzic zatrudnionego w firmie od 20 lat na pełny etat do porzucenia pracy i szukania lepiej płatnej w innym mieście.

Kindesunterhalt: Keine Verpflichtung zur Aufgabe eines sicheren Arbeitsplatzes – OLG Brandenburg vom 17.02.2015 – Az. 13 UF 258/13
14. Dezember 2015
Eltern trifft gegenüber ihren minderjährigen Kindern nach dem Gesetz eine gesteigerte Unterhaltsverpflichtung. Sie müssen daher notfalls auch eigentlich unzumutbare Arbeiten annehmen, um ihre Kinder finanziell zu unterstützen. Kommen sie dieser Verpflichtung nicht nach, müssen sie sich die erzielbaren Einkünfte als sogenanntes fiktives Einkommen anrechnen lassen.
Dass die gesteigerte Erwerbsobliegenheit ihre Grenzen hat, zeigt ein vom Oberlandesgericht Brandenburg entschiedener Fall eines unterhaltspflichtigen Fleischers, der seit ungefähr 20 Jahren bei demselben Arbeitgeber vollschichtig arbeitet. Von ihm kann auch dann nicht verlangt werden, seinen sicheren Arbeitsplatz aufzugeben, wenn ein anderer, besser bezahlter Arbeitsplatz zur Verfügung stünde. Der Vater musste sich jedoch vorhalten lassen, sich anlässlich des Umzugs seines Arbeitgebers vor 12 Jahren an einen anderen Standort nicht um einen Arbeitsplatz an seinem Wohnort bemüht zu haben. Daher konnte er die beträchtlichen Fahrtkosten nicht von seinem für die Unterhaltsberechnung maßgeblichen Einkommen abziehen.
Beschluss des OLG Brandenburg vom 17.02.2015
Aktenzeichen: 13 UF 258/13
jurisPR-FamR 23/2015 Anm. 6
NZFam 2015, 720

Ograniczenie kontaktu ojca z dzieckiem – list zamiast widzenia

Sad rodzinny ma prawo ograniczyć przysługujący ojcu kontakt z dzieckiem ,na życzenie samego dziecka, do kontaktu tylko listowego raz w miesiącu przez okres 2 lat. W tym czasie ojciec niekorzystający dotychczas z przysługujących mu widzeń z dzieckiem ma czas aby wykazać swoje zainteresowanie dzieckiem poprzez korespondencję listową.

Beschränkung des Umgangsrechts auf brieflichen Kontakt zulässig – BVerfG vom 25.04.2015 – Az. 1 BvR 3326/14
15. Dezember 2015
Bei der Festlegung des Umgangsrechts eines Elternteils ist der Wunsch eines 11-jährigen Kindes, keinen persönlichen Kontakt mit dem ihm praktisch unbekannten Vater zu wollen, zu respektieren. Kommt hinzu, dass der Vater bislang von seinem ihm eingeräumten Umgangsrecht keinen Gebrauch gemacht hat, ist es als angemessen anzusehen, wenn das Familiengericht das Umgangsrecht für die Dauer von zwei Jahren auf einen monatlich einmaligen brieflichen Kontakt des Vaters mit seinem Kind beschränkt. In dieser Zeit hat der Vater die Möglichkeit, sein fortwährendes Interesse an seinem Kind und dessen Wohlergehen zu zeigen. Auf der anderen Seite hat das Kind in diesem Zeitraum die Möglichkeit, ein tragfähiges Verhältnis zu seinem Vater zu entwickeln.
Beschluss des BVerfG vom 25.04.2015
Aktenzeichen: 1 BvR 3326/14
FamRZ 2015, 1093

Potrzebujesz pomocy w tym zakresie?
Skontaktuj się z nami!