Trwały uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie w tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w Austrii

W sprawach szkód na osobie poszkodowany uprawniony jest do żądania tzw.
angemessenes Schmerzengeld na podstawie § 1325 ABGB (austriacki kodeks cywilny)
Austriackie prawo stanowione nie przewiduje żadnych ryczałtów, ale można by rzec, że istnieją „sędziowskie taryfikatory” szkód na osobie, bowiem przy ustalaniu zadośćuczynienia za ból i cierpienie stosuje się stawki dzienne zależne od natężenia negatywnych doznań. I tak, poszkodowany dostaje za każdy dzień 100 EUR w przypadku niewielkiego bólu, 200 EUR w przypadku średniego natężenia bólu, a 300 EUR przy natężeniu znacznym. Jednak stawki te mają jedynie charakter orientacyjny i nie są zbyt pomocne w poważniejszych przypadkach w których na znaczeniu zyskuje kwestia porównań z podobnym zdarzeniami faktycznymi.W związku z tym Austriacki Sąd Najwyższy podkreśla konieczność dokonywania oceny całościowej.
Obecnie najwyższe orzeczone Schmerzengeld w Austrii wynosi 218 000 EUR
Kwotę tę przyznano młodemu człowiekowi, który uległ bardzo poważnemu wypadkowi spowodowanemu przez kierowcę pojazdu jadącego pod prąd, na skutek czego poszkodowany doznał tetraplegii. Co więcej, poszkodowany nieustannie czuje obawę przed śmiercią, ponieważ na stałe musi polegać na sztucznym oddychaniu i ciągle boi się przerwy w pracy respiratora.

Odszkodowanie w tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w Niemczech

Podobnie jak w Austrii, sądy w Niemczech ustalają zadośćuczynienie za krzywdę (Schmerzens-geld, § 847 BGB niemieckiego kodeksu cywilnego) na podstawie okoliczności konkretnej sprawy.Jak już wspomniano, zadośćuczynienie ma tu podwójną funkcję: zapewnienia kompensacji oraz satysfakcji (Doppelfunktion des Schmerzensgeldes).
Funkcja zapewnienia satysfakcji stanowi teoretyczną podstawę do uwzględniania przez sądy stopnia winy sprawcy oraz jego sytuacji finansowej, jednak ewidentnie podstawowym celem zadośćuczynienia pozostaje kompensacja.
Poziom orzekanych kwot jest w Niemczech znacząco wyższy niż w Austrii. Najwyższe zadośćuczynienie zostało przyznane w kwocie 600 000 EUR w przypadku stanu apalicznego spowodowanego uszkodzeniami podczas porodu.

Tak jak w Austrii, pomocne przy ustalaniu konkretnych kwot są przygotowywane przez podmioty prywatne zestawienia rozstrzygniętych spraw i orzeczonych kwot. Najważniejszym takim zestawieniem jest praca pt. Schmerzengeld Beträge 2011, Hacks, Ring, Böhm, wyd. 29, 2010, oraz opracowanie Beck’sche Schmerzensgeld-Tabelle 2011Slizyk, wyd. 7, 2011

Ile pieniędzy się należy i za co można sprawdzić pod adresem : www.schmerzensgeldtabelle24.de.

Wysokość zadośćuczynienia może być różna

Nowa tabela daje jasność w tym zakresie:
Kilka przykładów :
• Querschnittslähmung nach ärztlichem Behandlungsfehler: 61.355,03 Euro – paraliż na skutek błędu medycznego
• Vergewaltigung: 5.112,92 Euro- zgwałcenie
• Tiefer Hundebiss in Wade: 1.278,23 Euro- głębokie ugryzienie w łydkę przez psa
• Gehörschädigung nach zu lautem Rockkonzert: .4000,00 Euro – uszkodzenie słuchu na zbyt głośnym koncercie rockowym
• Salmonellenvergiftung nach Restaurantbesuch: 511,29 Euro- zatrucie salmonella w restauracji
• Für eine geschwollene Nase nach einem Faustschlag: 51,13 Euro -napuchnięty nos po uderzeniu pięścią