Alimenty – dochodzenie alimentów w Niemczech od ojca dziecka mieszkającego w Polsce.

alimenty

Wstępna ocena materiału dowodowego w niemieckim procesie cywilnym.

W niemieckim procesie cywilnym regułą jest wstępna ocena materiału dowodowego dokonywana przez Sąd orzekający przed wyznaczeniem pierwszego merytorycznego terminu rozpoznania sprawy tj. przed przesłuchaniem stron i świadków. Pozwala to stronom i ich pełnomocnikom zastanowić się czy warto prowadzić proces za wszelką cenę czy cofnąć powództwo wobec braku tzw.„Aufsichten auf Erfolg” tj. „braku widoków na powodzenie w procesie „.<polski adwokat Niemcy>.

Sprawa 170 F 8899/11 Amtsgericht Tempelhof – Kreuzberg.

Sprawa o podwyższenie alimentów w Sądzie Rejonowym Berlin Tempelhof-Kreuzberg

Powódka mieszkająca od kilku lat z małoletnią córką w Berlinie wniosła o podwyższenie alimentów z kwoty po 360 złotych miesięcznie , którą płacił pozwany ojciec mieszkający na co dzień w Polsce ,zasadzoną na mocy wyroku polskiego sądu rejonowego ,do kwoty po 450 Euro miesięcznie uzasadniając to wysokimi kosztami utrzymania małoletniego dziecka w Niemczech.<adwokat Berlin>.

Ojciec dziecka pracujący w Polsce i zarabiający kwotę 3.200 zł netto miesięcznie ,mający na utrzymaniu dwójkę małoletnich dzieci z innego związku wnosił o oddalenie powództwa w całości uzasadniając ,że nie jest w stanie płacić alimentów w żądanej przez powódkę wysokości jak również wyższych alimentów niż dotychczas płacone a wiec przekraczających kwotę 360 zł miesięcznie . Pozwany podniósł w odpowiedzi na pozew ,że ma na utrzymaniu bezrobotną żonę , pozostającą bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych , że ma do spłacenia kredyty , jak również musi ponosić koszty utrzymania samochodu niezbędnego do dojeżdżania do pracy. Pozwany załączył do akt sprawy dokumentacje potwierdzającą wysokość zaciągniętych kredytów, wysokość miesięcznych rat, wysokość opłat za mieszkanie, energię , gaz , wydatki na leczenie córek itp.

Pełnomocnik matki dochodzącej alimenty wskazał ,iż być może powód nie zarabia zbyt dużo ale że koszty utrzymania w Polsce są kilkakrotnie niższe niż w Niemczech a wiec powoda stać na płacenie miesięcznie wyższych niż 360 zł miesięcznie alimentów.<polski adwokat Niemcy>.

W odpowiedzi pełnomocnik pozwanego załączył do akt sprawy artykuł prasowy porównujący ceny w sieci Careffour w Niemczech i w Polsce z którego wynikało że przeciętne ceny artykułów konsumpcyjnych w Polsce w tej sieci sklepów są aż o 30 % wyższe niż w Niemczech.

Po otrzymaniu pełnej dokumentacji od pełnomocnika pozwanego i dokładnym wyliczeniu wszelkich obciążeń pozwanego Sąd Rejonowy Berlin Tempehof-Kreuzberg ,po przeprowadzaniu wstępnej oceny materiału dowodowego ale bez wyznaczania pierwszego merytorycznego terminu rozpoznania sprawy tj. bez przesłuchiwania stron i świadków zważył co następuje” pozwany według załączonej pełnej dokumentacji do akt sprawy nie jest wstanie płacić wyższych niż dotychczas zasądzone w Polsce alimentów tj. wyższych niż po 360 zł miesięcznie „.

Sąd Rejonowy w Berlinie wysyłając do adwokata powódki pismo odzwierciedlające wstępne ale nie ostateczne stanowisko Sądu w kwestii oceny zebranego materiału dowodowego w tej sprawie wystosował jednocześnie pytanie czy przy uwzględnieniu wstępnej oceny materiału dowodowego dokonanej przez Sąd domaga się ona aby Sad wyznaczył merytoryczny termin rozpoznania sprawy wskazując ,że wyznaczenie takiego terminu może wiązać się z dodatkowymi kosztami związanymi z koniecznością zastępstwa procesowego pozwanego przez adwokata które powódka będzie musiała ponieść.<adwokat polskojęzyczny Niemcy>.

Pełnomocnik powódki wobec takiej wstępnej oceny materiału dowodowego cofnął w całości powództwo bez domagania się wyznaczenia przez Sąd terminu rozpoznania rozprawy.

Adw. Maciej Łukaszewicz