Dopuszczalne umieszczenie fikcyjnego nazwiska w nazwie firmy.

Dopuszczalne umieszczenie fikcyjnego nazwiska w firmie indywidualnego przedsiębiorcy.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Monachium z 08.11.2012r. – Az 31 Wx 415/12.

Od 1998r. zliberalizowane prawo handlowe dało przedsiębiorcom większe możliwości w kształtowaniu wymownych i skutecznych reklamowo firm swoich przedsiębiorstw. Od tego czasu dopuszczalne są firmy odwołujące się do fantazji, rzeczy, osób, czy do form mieszanych. Zdaniem Sądu Okręgowego w Monachium dopuszczalne jest również określenie firmy przez „E.D. e.K.” także wówczas, gdy nazwa „E.D.” nie odpowiada w rzeczywistości inicjałom przedsiębiorcy działającego pod tą firmą. Również użycie skrótu nazwiska faktycznie nie istniejącej osoby nie jest równoznaczne w obecnym stanie prawnym z wprowadzaniem w błąd. Sąd, prowadzący rejestr przedsiębiorców powinien dokonać rejestracji przedsiębiorcy pod taką firmą<adwokat Niemcy>.

FIKTIVER NAME FÜR FIRMA EINES EINZELKAUFMANNS ZULÄSSIG – OLG MÜNCHEN VOM 08.11.2012 – AZ. 31 WX 415/12

Nach dem seit 1998 liberalisierten Firmenrecht werden Unternehmern größere Wahlmöglichkeiten bei der Bildung aussagekräftiger und werbewirksamer Firmennamen eingeräumt. Seitdem sind auch Fantasie-, Sach- und Personenfirmen oder Mischformen zulässig. Daraus schloss das Oberlandesgericht München, dass auch die Firmierung “E.D. e.K.” zulässig ist, selbst wenn der Firmenname “E.D.” nicht dem bürgerlichen Namen des Firmeninhabers entspricht. Auch die Verwendung der Abkürzung eines Namens einer tatsächlich nicht existierenden Person bedeutet daher nach geltendem Recht keine relevante Irreführung. Das Registergericht musste die beantragte Eintragung in das Handelsregister vornehmen<polski adwokat Niemcy>.

Beschluss des OLG München vom 08.11.2012
Aktenzeichen: 31 Wx 415/12
MDR 2013, 44