Fałszywe prawo jazdy w Niemczech

Fałszowanie i posługiwanie się prawem jazdy – podobnie zresztą jak każdym innym dokumentem – podlega w Niemczech dość surowym karom. Krótko mówiąc: jeśli zamierzasz jechać przez Niemcy samochodem bez ważnych uprawnień, to na pewno nie powinieneś ukrywać tego, posługując się fałszywym dokumentem, co policjanci prawdopodobnie szybko odkryją, a sąd równie szybko ukarze.

Proceder kupowania fałszywych praw jazdy w Niemczech

W Internecie kupić podrobiony dokument jest bardzo łatwo. Niejeden kierowca, zamiast walczyć o odzyskanie odebranego prawa jazdy lub po prostu przejść całą procedurę wyrobienia dokumentu, kupuje dokumenty. Niemieccy funkcjonariusze praktycznie co tydzień zatrzymują osoby lub członków grup zajmujących się podrabianiem dokumentów. Samo fałszowanie dokumentów jest już przestępstwem, a posługiwanie się takim prawem jazdy w czasie kontroli może rodzić kolejne trudności.

Skala zjawiska jest trudna do oszacowania – o ile można oczywiście postawić przed sądem kilka osób oskarżonych o sfałszowanie kilkunastu czy kilkudziesięciu blankietów, to przez różne strony internetowe przechodzą prawdopodobnie tysiące zamówień miesięcznie.

Co grozi Polakowi za jazdę z fałszywym prawem jazdy w Niemczech?

Konsekwencje mogą być dwojakiego rodzaju. Przede wszystkim policja z Niemiec po weryfikacji uprawnień może nałożyć kary za prowadzenie bez uprawnień – czy będzie to zatrzymane prawo jazdy, czy też dokument danej osobie nigdy nie był wydany, to zupełnie inna sprawa, natomiast brak uprawnień jest w takiej sytuacji faktem i podlega karze, przy czym jest ona relatywnie łagodna w stosunku do dalszych konsekwencji.

Posługiwanie się fałszywym prawem jazdy może zakończyć się zarzutem albo posługiwania się fałszywymi dokumentami, albo fałszerstwa. W obu przypadkach o karze decyduje sąd, natomiast kwalifikację czynu przeprowadza prokuratura na podstawie zebranego materiału. Obecnie praktyka sądowa prowadzi do częstszego i dość surowego karania w obu tych przypadkach.

Realna kara za podrabianie prawa jazdy

Niemiecki Sąd Najwyższy rozstrzygnął rewizję wniesioną przez oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Detmold, który wydał wyrok skazujący za oszustwo w 37 przypadkach i próbę oszustwa w 9 przypadkach oraz wymierzył karę łączną pozbawienia wolności 4 lata i 3 miesiące. Jest to – jak na niemieckie prawo, które raczej dość nieskore jest do karania bezwzględnym pozbawieniem wolności – dość długi wyrok. Został on jednak obniżony, jednak nie ze względu na samą wysokość kary czy powagę zarzutu, tylko z powodów proceduralnych.

Zgodnie z ustaleniami Sądu Okręgowego oskarżony w okresie od 2012 do 2018 roku poprzez różne strony internetowe oferował wsparcie w uzyskaniu angielskiego prawa jazdy za opłatą 1200 Euro. Oskarżony, oferując swoje usługi, przemilczał fakt, iż według angielskiego prawa ubiegający się o angielskie prawo jazdy musi mieć stałe miejsce zamieszkania w tym kraju. Nikt z klientów oskarżonego nie uzyskał prawa jazdy z powodu braku miejsca zamieszkania w Anglii. Oskarżonemu było to wiadome, ale mimo tego chciał się wzbogacić, pobierając od swoich klientów opłatę 1200 Euro.

Rewizja oskarżonego doprowadziła do częściowego umorzenia postępowania wobec niego, ale wyłącznie dlatego, że wiele czynów oskarżonego z lat 2012 i 2013 się przedawniło. W związku z tym Sąd Najwyższy uchylił pierwotną karę i wymierzył ją w zakresie obejmującym czyny nieprzedawnione. W pozostałej części rewizja oskarżonego została oddalona.

Oskarżenie o fałszerstwo

W Internecie wiele jest historii osób, które zostały w Niemczech zatrzymane pod zarzutem posługiwania się nieprawdziwymi dokumentami. Jednym z nich policjanci zarzucili poświadczenie nieprawdy (sfałszowany dokument zaświadcza o posiadaniu uprawnień, których jego posiadacz zwyczajnie nie posiada), innym fałszerstwo. Nie w każdym przypadku policjanci mieli rację – dopiero po długich sądowych bataliach udawało się udowodnić, że prawo jazdy było poprawne i autentyczne, a to funkcjonariusze popełnili błąd.

Podejrzenia o fałszerstwo pojawiają się często, jeśli chodzi o polskie prawo jazdy, ponieważ dawniej był to dokument łatwy do podrobienia. Dziś wyrobienie takiego blankietu też nie jest kosztowne, a proceder ten kwitnie mimo wytężonej pracy służb.

Zabezpiecz swoje prawa!

Jeśli zostałeś oskarżony o posługiwanie się fałszywym prawem jazdy w Niemczech lub o sfałszowanie dokumentu, pamiętaj, że masz prawo dochodzenia swoich praw. Skontaktuj się z nami, a my podpowiemy, co zrobić, aby przyspieszyć moment zwrotu dokumentu. W niektórych sytuacjach będziesz mógł również ubiegać się o wyrównanie strat, jakie poniosłeś w związku z zatrzymaniem dokumentu, który nie był fałszywy. Pamiętaj, że im dłużej jesteś bierny, tym dłużej nie odzyskasz prawa jazdy. Wiemy, jak pomóc w Twojej sytuacji, zgłoś się do nas i powiedz nam o swoim przypadku, a my zaczniemy działać!

Potrzebujesz pomocy w tym zakresie?
Skontaktuj się z nami!