Mobbing w Niemczech – jakie są możliwości prawne?

Mobbing w miejscu pracy nie jest może problemem, z którym stykają się wszyscy Polacy w Niemczech, czy nawet większość z nich, ale nadal jest to kwestia, której nie można zaniedbać. Dochodzenie swoich praw w przypadku mobbingu nie jest proste i wymaga od pracowników dobrego przygotowania merytorycznego.

Co to jest mobbing w Niemczech?

W przeciwieństwie do polskiego prawa, niemiecki Kodeks Pracy nie precyzuje pojęcia mobbingu. W praktyce dochodzenie praw pracownika odbywa się na podstawie przepisów o dyskryminacji. Materia jest jednak dość delikatna na gruncie formalnym. Jeśli Polak pozostający w stosunku pracy na terenie Niemiec jest dyskryminowany, to wtedy stosuje się przepisy ustawy o równym traktowaniu, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG.

Jeśli jednak zachowania przełożonego lub współpracowników nie wyczerpują znamion dyskryminacji, wtedy mówi się o mobbingu – sąd pracy jest zmuszony do rozpatrywania takich przypadków indywidualnie i orzekania na podstawie materiału zebranego w konkretnej sprawie.

Jak rozpoznać mobbing?

Nie każde nieuprzejme czy uciążliwe zachowanie nosi znamiona mobbingu. Jest kilka kryteriów, które czyn musi spełnić, żeby go za mobbing uznać.

  • Działania uciążliwe muszą mieć charakter ciągły albo przynajmniej powtarzalny.
  • O mobbingu można mówić nie tylko w stosunku przełożonego do podwładnego, ale też między pracownikami.
  • Mobbing może mieć charakter psychiczny albo objawiać się regularnym kierowaniem pracownika do konkretnych zadań.

Za mobbing może zostać uznany również zakaz używania języka polskiego w kontaktach między pracownikami, przygotowywanie innej, mniej korzystnej umowy o pracę bądź straszenie niewypłaceniem wynagrodzenia.

Czym nie jest mobbing?

Mobbing to nie to samo co dyskryminacja, ale poza tą różnicą formalną trzeba jeszcze zwrócić uwagę na przypadki pewnych zachowań, które – nawet jeśli mogą być karalne – nie są mobbingiem.

  • Nieprzestrzeganie okresu wypowiedzenia lub odmowa udzielenia urlopu.
  • Pojedyncze słowne obrażenie pracownika (może być karalne jako zniesławienie, ale jeśli się nie powtarza, to mobbingiem nie jest).
  • Mobbingiem nie jest codzienna konfliktowość – tylko działania prowadzone w celu poniżenia pracownika mogą zostać uznane za mobbing.

Mobbing nie musi prowadzić do skutków w postaci utraty zdrowia przez pracownika czy nawet pogorszenia jego wydajności – w przypadku tego rodzaju zachowań ich skutek może oczywiście wpływać na ocenę, ale nie jest czynnikiem koniecznym do podjęcia oceny sytuacji.

Czym grozi mobbing?

Z punktu widzenia pracownika mobbing jest poważnym zagrożeniem w pracy – bez względu na to, czy pracuje się w firmie w Polsce, czy w Niemczech. Pobłażliwe traktowanie zachowań mobbera może w konsekwencji prowadzić do poważnych skutków.

  • Przyspieszenie wypalenia zawodowego.
  • Wymuszenie podjęcia niekorzystnych decyzji zawodowych.
  • Utrata dobrostanu psychicznego.

Mobbing może też wpływać na stosunki między pracownikami firmy, szczególnie jeśli pracownik godzi się na nierówne traktowanie przez szefa i ten sam model działania przyjmą inni pracownicy. Istnieją też pewne hipotezy naukowe, które mobbingowi przypisują odpowiedzialność za niepowodzenia pracowników w życiu osobistym.

Jestem ofiarą mobbingu – co robić?

Poszukiwanie pomocy w przypadku mobbingu musi przebiegać sprawnie i w sposób uporządkowany. Jeśli polski pracownik jest wykorzystywany przez niemieckiego pracodawcę, ma kilka możliwych ścieżek postępowania.

Kompletowanie dowodów

Mobbing jest trudny do udowodnienia. Wymaga prowadzenia dokładnego rejestru czynności mobbera, wyczerpania – jeśli są dostępne – ścieżek postępowania wewnętrznego (chronić pracownika powinien szef i rada zakładowa). Warto też, jeśli mobbing doprowadził do zachwiania równowagi psychicznej, zachować kompletną dokumentację medyczną. Pomocne będą zeznania innych osób, jeśli trzeba będzie przed sądem zbić argumentację pracodawcy.

Pierwsze kroki

W przypadku mobbingu ze strony współpracowników można zwrócić się o pomoc do przełożonego, jeśli jednak to on jest mobberem, pomocy powinna udzielić rada zakładowa. Mobbing w pracy często udaje się rozwiązać dzięki odpowiednim strukturom wewnętrznym, ale poza wsparciem rady zakładowej można też skorzystać z pomocy centrów ds. walki z mobbingiem w wielu większych miastach.

Merytoryczne wsparcie

Warto na wczesnym etapie zasięgnąć porady polskojęzycznego prawnika. Ofiara mobbingu zawsze powinna wiedzieć, jakie przysługują jej prawa pracy, jaka ochrona cywilna i w jaki sposób się chronić przed poniżającym działaniem innych. Adwokat podpowie też, jakie dane mogą być pomocne, kiedy sprawa trafi do sądu pracy.

Sprawa o mobbing w sądzie w Niemczech – co grozi sprawcy

Na gruncie prawnym najczęściej skutkiem dla mobbera jest wypłata odszkodowania na rzecz ofiary mobbingu. W wielu firmach jednak szefowie uprawiający bossing są przez radę przymuszani do odejścia z firmy, jeśli psują jej renomę. Pracowników czekają też często sankcje regulaminowe za mobbowanie innych osób.

Jesteś ofiarą mobbingu? Jesteśmy w stanie Ci pomóc!

Wiemy, że dochodzenie swoich praw w przypadku mobbingu w Niemczech jest trudne i że należy wszystko zrobić dobrze już za pierwszym razem, żeby jak najszybciej problem rozwiązać. Jeśli jesteś ofiarą mobbingu w swojej firmie, nie marnuj czasu, tylko skontaktuj się z nami. Twój pracodawca nie jest bezkarny, a nasi specjaliści wiedzą, jak możesz ochronić swoje prawo do bezpiecznej pracy. Pomożemy Ci szybko i skutecznie!

Potrzebujesz pomocy w tym zakresie?
Skontaktuj się z nami!