Niebezpieczne parkowanie pod drzewem – Gefährliches Parken unter der Linde.

Niebezpieczne Parkowanie Pod Drzewem

Niebezpieczne Parkowanie Pod Drzewem.

Jeżeli drzewo stoi w obrębie miasta, w miejscu szczególnie podatnym na podmuchy wiatru i wykazuje z powodu starości /dosłownie :brakującej witalności /,że może stanowić szczególne zagrożenie , władze komunalne nie mogą ograniczyć się do dwóch zwykłych kontroli drzewostanu w ciągu roku.

Jeżeli w wyniku burzy prawidłowo zaparkowany samochód zostanie uszkodzony przez spadające z takiego drzewa gałęzie,  gmina , według Sądu Apelacyjnego w Hamm,odpowiada za szkody na skutek naruszenia obciążającego gminę obowiązku utrzymania dróg w należytym stanie/ dosłownie: naruszenia obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia ruchu .<adwokat Berlin>.

Gefährliches Parken unter der Linde.

Weist ein im Stadtgebiet stehender Baum wegen seines besonders windgefährdeten Standorts und seiner mangelhaften Vitalität Anzeichen für eine besondere Gefährdung auf, darf sich die zuständige Kommune nicht auf die – im Allgemeinen üblichen – zwei Sichtkontrollen pro Jahr beschränken.

Wird bei einem Sturm ein ordnungsgemäß parkendes Fahrzeug durch einen von einer gefährdeten Linde herabfallenden Ast beschädigt, haftet die Gemeinde laut Oberlandesgericht Hamm wegen Verletzung der ihr obliegenden Verkehrssicherungspflicht für den entstandenen Schaden.<adwokat Niemcy>.

Urteil des OLG Hamm
vom 31.10.2014 – 11 U 57/13