Niemiecki Trybunał Konstytucyjny ułatwia adopcję

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny ułatwia adopcję związkom partnerskim.

Wyrok BVerfG z 19.02.2013r.
Sygn. akt 1 BVL 1/11, 1 BVR 3247/09.

Partnerzy w zarejestrowanym związku partnerskim mogą w przyszłości nie tylko – jak dotychczas – przysposabiać dzieci własne swoich partnerów, ale również ich dzieci adoptowane. Uniemożliwiające dotychczas taką adopcję odpowiednie przepisy ustawy o związkach partnerskich, zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczne ze sformułowaną w art. 3 Konstytucji Niemiec zasadą równego traktowania<polski adwokat Niemcy>.

BVERFG ERLEICHTERT ADOPTION FÜR LEBENSPARTNER –
BVERFG VOM 19.02.2013 – AZ. 1 BVL 1/11, 1 BVR 3247/09.

Eingetragene Lebenspartner können künftig nicht nur – wie bisher – leibliche Kinder ihres Partners adoptieren, sondern auch dessen Adoptivkinder annehmen. Entgegenstehende Vorschriften des Lebenspartnerschaftsgesetzes hat das Bundesverfassungsgericht (BverfG) wegen Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG für verfassungswidrig erklärt<adwokat polskojęzyczny Niemcy>.

Urteil des BVerfG vom 19.02.2013
Aktenzeichen: 1 BvL 1/11, 1 BvR 3247/09
BVerfGE 133, 59