Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez ugryzienie psa pozostawionego w hotelu dla psów

Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez zwierzę chroni również pracowników hoteli dla zwierząt.

Wyrok BGH z 25.03.2014 Sygn. akt VI ZR 372/13.

Jeśli człowiek zostanie zraniony lub zabity przez zwierzę, zarówno oswojone jak i dzikie, albo jeśli takie zwierzę zniszczy jakąś cudzą rzecz, występuje wówczas obowiązek odszkodowawczy po stronie posiadacza psa, zgodnie z art. 833 ust. 1 zd. 1 BGB. Odpowiedzialność ta jest niezależna od tego, czy posiadacz psa zawinił, czy nie. Poszkodowany przyjął psa na kilka dni do swojego hotelu dla zwierząt . Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że odpowiedzialność posiadacza psa występuje również przez czas opieki nad jego psem przez właściciela hotelu dla zwierząt<polski adwokat Niemcy>.

Sąd uznał, że wykonywanie przez poszkodowanego tego konkretnego zawodu, związanego z opieką nad zwierzętami, nie czyni go mniej godnym ochrony niż inne osoby. Jeśli poszkodowanemu można zarzucić podczas wypadku – tutaj ugryzienia przez psa – złe zachowanie, wówczas odpowiednio obniża się jego roszczenie o naprawienie szkody<adwokat Niemcy>.

TIERHALTERHAFTUNG SCHÜTZT AUCH MITARBEITER VON
TIERPENSIONEN – BGH VOM 25.03.2014 – AZ. VI ZR 372/13.

Wird ein Mensch durch ein Tier, gleichgültig ob gezähmt oder wild, verletzt oder gar getötet oder beschädigt das Tier eine Sache, so tritt die Schadensersatzpflicht des Tierhalters nach § 833 Abs. 1 Satz 1 BGB unabhängig davon ein, ob ihn ein Verschulden an dem Vorfall trifft. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Tierhalterhaftung auch dann eingreift, wenn der Geschädigte einen Hund für mehrere Tage in seiner Hundepension aufgenommen und für diese Zeit die Beaufsichtigung des Tieres übernommen hat. Die Gewerbsmäßigkeit seiner Tätigkeit macht den Geschädigten nicht weniger schutzwürdig als andere Personen. Ist dem Geschädigten bei dem Unfall – hier Hundebiss – ein eigenes Fehlverhalten vorzuwerfen, vermindert sich sein Schadensersatzanspruch dementsprechend<adwokat Berlin>.

Urteil des BGH vom 25.03.2014
Aktenzeichen: VI ZR 372/13
jurisPR-BGHZivilR 9/2014 Anm. 3
VersR 2014, 640