prawnik Stanisław Skiba

Specjalista w dziedzinie regulacji stanów prawnych nieruchomości gruntowych i lokalowych.