Specjalizacje

Specjalizacje w Naszej Kancelarii

Nasza Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie na gruncie dochodzenia roszczeń dla osób poszkodowanych. Tworzymy zespół prawników wyspecjalizowanych w dziedzinie odszkodowań, nastawionych na pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, pracowniczych, na skutek błędów lekarskich, w wyniku upadków na oblodzonych nawierzchniach, itp. Reprezentujemy poszkodowanych zarówno w postępowaniu przedsądowym, ugodowym, jak też przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Sprawy odszkodowawcze, co jest bardzo ważne, prowadzone są tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanych prawników (adwokatów, radców prawnych), a nie przypadkowych likwidatorów szkód jak to ma miejsce na rynku odszkodowawczym.

Działamy w imieniu osób, które w konfrontacji z zakładami ubezpieczeń niejednokrotnie mają problem z uzyskaniem należnego, kompletnego odszkodowania. Naszym celem jest pomoc poszkodowanym nie tylko tuż po zdarzeniu, z którego wynikła szkoda, ale nawet już po uzyskaniu odszkodowania w zaniżonej częstokroć wysokości. Poszkodowany, który korzystał z usług innych kancelarii lub firm odszkodowawczych i uważa, że otrzymał zbyt niskie odszkodowanie – ma możliwość skonsultowania tej sprawy z naszymi prawnikami. Należy także pamiętać, że niektóre szkody wywołują skutki o charakterze długotrwałym – bezpłatna konsultacja z naszymi prawnikami pozwoli ocenić, czy istnieje szansa na wniesienie odpowiednich roszczeń.

Obsługujemy sprawy nie tylko na terenie Łodzi, Warszawy i okolic, ale także w całej Polsce, odzyskujemy odszkodowania od ubezpieczycieli krajowych oraz zagranicznych. Ponadto w Niemczech prowadzimy również sprawy wykraczające poza tematykę odszkodowań.

Świadczymy pomoc prawną:

 • osobom poszkodowanym w wypadkach, które wydarzyły się nie z ich winy w uzyskaniu odszkodowania za utracone zdrowie oraz zwrotu kosztów leczenia, zniszczonych rzeczy, utraconego dochodu itp.;
 • rodzinom poszkodowanych, które utraciły swoich najbliższych w wypadkach (wsparcie, uzyskanie odszkodowania dla rodziny po stracie najbliższej osoby, pomoc przy zwrocie kosztów pogrzebu oraz kosztów związanych z budową pomnika, konsultacje w zakresie spraw spadkowych).

Nasze wynagrodzenie wynika z kwot wynegocjowanych od ubezpieczycieli i zasadniczo ma charakter prowizyjny. Wycena innych porad prawnych uzależniona jest od cennika radcy prawnego lub adwokata.

Mamy stały kontakt z Klientem, informujemy go na bieżąco o postępach w sprawie, udzielamy odpowiedzi na pytania i uprzedzamy, jak ma zachować się w określonych sytuacjach, oraz co jest potrzebne do efektywnego prowadzenia procedur odszkodowawczych.

O najwyższej jakości naszych usług świadczy fakt, iż Klienci wracają do nas także z innymi sprawami, oraz polecają naszą Kancelarię kolejnym osobom szukającym pomocy prawnej.

Kancelaria świadczy na rzecz swoich Mocodawców na terenie Polski , Niemiec i Austrii pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań:

 • komunikacyjnych
 • za błędy w sztuce lekarskiej
 • za błędy szpitala
 • z tytułu wywłaszczenia
 • za śmierć osoby najbliższej
 • z tytułu wypadków w pracy
 • za niesłuszne skazanie
 • za niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Kancelaria oferuje na rzecz swoich Mocodawców na terenie Polski , Niemiec i Austrii pomoc prawną w zakresie:

 • prawa karnego
 • prawa cywilnego
 • prawa spadkowego
 • prawa celnego
 • prawa podatkowego
 • prawa upadłościowego
 • postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie Polski ,Niemiec i Austrii w zakresie reprezentowania interesów polskich i niemieckich podmiotów przed niemiecką i polską:

 • Policją
 • Prokuraturą
 • Sądami Rejonowymi i Okręgowymi
 • komornikami sądowymi
 • organami celnymi
 • organami podatkowymi
 • towarzystwami ubezpieczeniowymi
 • wszelkimi urzędami.