adw. Marek Gumowski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Prokurator Wojewódzki w Łodzi w latach 1993-1995.
W roku 1995 Dyrektor Gabinetu Szefa Kancelarii Prezydenta RP.
Prezes Zarządu Instytutu Lecha Wałęsy w latach 1996-2000.

Specjalizacja:
– obrona w procesach dotyczących wyłudzeń podatkowych;
– obrona w sprawach karnych;
– reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem;

Nadto prowadzi sprawy z zakresu:
– wypadków drogowych;
– ochrony dóbr osobistych.
Specta