adw. Tomasz Kuczyński

Jest członkiem Izby Adwokackiej we Frankfurcie nad Odrą. Jest specjalistą w zakresie niemieckiego prawa karnego.