Wygrana w lotto małżonków żyjących w separacji.

Wygrana w lotto zostanie podzielona między małżonków na etapie sądowego wyrównania dorobków po ustaleniu małżeństwa.

Wyrok Sądu Najwyższego (BGH) z 16.10.2013r.- Az. XII ZB 277/12

W rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy sprawie, po 29 latach małżeństwa, małżonkowie posiadający trójkę dzieci, postanowili się rozstać. Dopiero jednak po 8 latach od rozstania mąż złożył pozew o rozwód. Tak długie zwlekanie spowodowało jednak poważne konsekwencje finansowe po jego stronie. Dwa miesiące przez złożeniem pozwu o rozwód, ów małżonek mógł cieszyć się ze swoją nową życiową partnerką ogromną wygraną w loterii Lotto, w wysokości 956, 333 EUR. W trakcie postępowania rozwodowego i wyrównywania dorobków obojga małżonków, w którym porównuje się majątki początkowe (istniejące w momencie zawierania małżeństwa) i końcowe każdego z nich, po czym przyznaje się roszczenie o wyrównanie dorobku małżonkowi, który osiągnął mniej w czasie trwania małżeństwa, żona zażądała od zwycięzcy w Lotto również odpowiedniej części tej wygranej. Sąd Najwyższy przychylił się do jej stanowiska<polski adwokat Niemcy>.

Ustawa określa jednoznacznie dzień złożenia pozwu o rozwód jako dzień, w którym następuje wyliczenie majątków końcowych każdego z małżonków. Zdaniem Sądu, w rozpoznawanej sprawie roszczenie o wyrównanie dorobków nie jest szczególnie niesprawiedliwe ani niesłuszne. W przypadku małżeństwa, które trwało 29 lat, długi okres rozstania i okoliczność, że przyrost majątku jednego z małżonków po wygranej w Lotto nie miał już żadnego związku ze wspólnotą małżeńską, nie miały, zdaniem Sądu, żadnego znaczenia. W konsekwencji, Sąd zasądził od męża na rzecz żony wyrównanie dorobku, w którym znalazła się również wygrana w Lotto. Koszty zastępstwa adwokackiego i koszty sądowe w III instancjach wyniosły męża około 66.000 EUR<polski adwokat Berlin>.

LOTTOGEWINN GEHÖRT ZUM ZUGEWINNAUSGLEICH – BGH VOM 16.10.2013 – AZ. XII ZB 277/12

Ein Ehepaar trennte sich nach 29 Jahren Ehe, aus der drei Kinder hervorgegangen waren. Erst acht Jahre später reichte der Ehemann die Scheidung ein. Das lange Zuwarten hatte für ihn ganz erhebliche finanzielle Folgen. Denn zwei Monate bevor der Scheidungsantrag seiner Ehefrau zugestellt wurde, konnte er sich zusammen mit seiner neuen Lebensgefährtin über einen Lottogewinn über 956.333 Euro freuen. In dem im Scheidungsverfahren durchzuführenden Zugewinnausgleich, bei dem Anfangs- und Endvermögen der Eheleute gegenübergestellt werden und die Differenz hälftig ausgeglichen wird, verlangte die Ehefrau auch ihren entsprechenden Anteil an dem Lottogewinn und bekam in letzter Instanz Recht<adwokat Niemcy>.

Das Gesetz bestimmt eindeutig die Zustellung des Scheidungsantrags als Stichtag für die Berechnung des jeweiligen Endvermögens. Auch eine unbillige Härte der Ausgleichspflicht vermochte der mit dem Rechtsstreit befasste Bundesgerichtshof vorliegend nicht erkennen. Insbesondere spielten angesichts der langen Ehedauer die doch recht lange Trennungszeit und der Umstand, dass der durch den Lottogewinn erzielte Vermögenszuwachs keine innere Beziehung zur ehelichen Lebensgemeinschaft hatte, keine Rolle. Der Ehemann wurde unter voller Berücksichtigung seines Anteils am Lottogewinn zu der gesetzlich geschuldeten Ausgleichszahlung verurteilt. Zudem hat er die Anwaltsgebühren und Gerichtskosten für drei Instanzen in Höhe von ca. 66.000 Euro zu tragen<adwokat Berlin>.

Urteil des BGH vom 16.10.2013
Aktenzeichen: XII ZB 277/12
BGH online