Konsekwencje pobicia w Niemczech – co warto wiedzieć?

Pobicia to dość częsty przypadek w niemieckiej praktyce sądowniczej. Ocena poszczególnych zdarzeń bywa jednak problematyczna, a ponieważ od niej zależą też wyciągane konsekwencje, to pobicia (lub udział w bójce, bo z formalnego punktu to niekoniecznie to samo) należy traktować bardzo poważnie.

Czym jest pobicie według prawa niemieckiego?

Pobicie w prawie niemieckim jest pojęciem, które może być użyte w kilku różnych sytuacjach. Niemieckie prawo karne przewiduje wprawdzie wymiar kary za przestępstwo określone mianem pobicia, natomiast należy mieć świadomość, że klasyfikacja pewnych zdarzeń czy to jako pobicie, czy jako napaść lub rabunek może tu wprowadzić pewne zmiany. To istotne, ponieważ nie każde zdarzenie jest łatwe do odtworzenia: trzeba odróżnić strony, wskazać przebieg zajścia, określić przyczyny i skutki. Co do zasady pobiciem jest sytuacja, w której poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek celowego działania, użycia siły, niekiedy również pewnych narzędzi – dość dobrze odpowiada to intuicyjnemu rozumieniu tego pojęcia. Cechą szczególną pobicia jest to, iż strona atakowana nie dąży do kontynuowania zdarzenia, najwyżej podejmuje jedynie działania obronne.

Jakie są rodzaje pobić?

W postępowaniu karnym rozpatruje się dodatkowy podział tego rodzaju zajść oraz typy kwalifikowane, które podlegają wyższej karze.

  • Pobicie lekkie: sąd przyjmuje taką klasyfikację, jeśli obrażenia odniesione przez poszkodowanych nie są znaczne.
  • Pobicie niebezpieczne: dochodzi do niego, jeśli w stanie zdrowia poszkodowanego w wyniku pobicia dochodzi do poważniejszego uszczerbku.
  • Pobicie ciężkie: w procesie karnym uznaje się pobicie za ciężkie, jeśli w zdrowiu człowieka pobitego doszło do poważnych i często nieodwracalnych uszczerbków.

Istotne są dla powyższego podziału konsekwencje zdarzenia, natomiast nie zawsze można w sposób precyzyjny określić, jaki uraz stanowi ciężki uszczerbek, a jak wpływa na zdrowie poszkodowanego w mniejszym stopniu.

Warto natomiast dodać, że wymiar kary może się zmienić, jeśli kwalifikacja czynu zostanie zmieniona i sąd uzna, że nie było to pobicie, tylko doszło do przestępstwa udziału w bójce. Z kolei gdyby skutkiem pobicia była śmierć człowieka zaatakowanego, kwalifikacja może zostać zmieniona na zabójstwo (również nieumyślne lub z zamiarem ewentualnym, co jednak nadal stanowi o wyższym wymiarze kary).

W jaki sposób zgłasza się pobicie?

  • Należy zgłosić się do dowolnej jednostki policji i złożyć zawiadomienie z wnioskiem o ściganie sprawcy.
  • Jeśli nie można zrobić tego natychmiast po odejściu z miejsca wypadku, można dopełnić tej formalności w późniejszym czasie.
  • Należy pamiętać o zebraniu dokumentacji medycznej. Jeśli miało miejsce pobicie, należy udać się na obdukcję do lekarza lub zgłosić się na oddział szpitalny.
  • Zanim dojdzie do sporządzenia ewentualnego aktu oskarżenia, prawdopodobnie trzeba będzie złożyć zeznania uzupełniające.
  • Jeśli jest to możliwe, należy w zawiadomieniu wskazać świadków zdarzenia.

Jak wygląda procedura sądowa w sprawach o pobicie?

Jeśli zebrany materiał będzie wystarczający do otwarcia sprawy, prokurator sporządzi akt oskarżenia. Do tego momentu może być konieczna współpraca z organami ścigania między innymi w celu ustalenia danych wszystkich osób mogących być świadkami, a przede wszystkim w celu ustalenia personaliów sprawcy pobicia.

Sąd na podstawie zebranego materiału będzie oceniał, czy zajście było pobiciem, czy bójką, czy pojawiło się w jego następstwie bezpośrednio niebezpieczeństwo utraty życia lub poważny uszczerbek na zdrowiu, czy dane zajście nie spełnia znamion typu kwalifikowanego itd.

Sąd musi ocenić „wagę” pobicia – tutaj bierze się pod uwagę wnioski dowodowe, zeznania oskarżycieli prywatnych, duże znaczenie może mieć to, co stwierdzi oskarżyciel posiłkowy, ale główną rolę odegra dokumentacja medyczna.

W zależności od klasyfikacji czynu postępowanie karne może zakończyć się wyrokiem pozbawienia wolności, nakazem zapłaty grzywny. Dodatkowym elementem wyroku może być odszkodowanie przyznane poszkodowanemu.

Sprawy o pobicie w Niemczech – dlaczego warto skorzystać z adwokata?

Wbrew pozorom sprawy o pobicie są dość skomplikowane na gruncie niemieckiego kodeksu karnego. Policja i prokuratura w opinii wielu osób nie poświęcają im należytej uwagi, stąd duże znaczenie prawidłowego zgłoszenia zdarzenia oraz jego dokumentacji. Jako że wszelkie ustalenia podejmuje się tu w formie pisemnej, a znaczenie mają też okoliczności towarzyszące, np. czy pobicie było następstwem bójki, czy pobiciu towarzyszyła kradzież itd., dobrze jest mieć wsparcie osoby, która nie tylko zna niemieckie prawo od strony teoretycznej, ale potrafi je stosować na sali sądowej. Wysokość kary za pobicie często zależy od tego, jak starannie został przygotowany wniosek.

Skorzystaj z naszej pomocy – jesteśmy w stanie jej udzielić

W naszej kancelarii często obsługujemy sprawy dotyczące pobić. Wiemy, że są one trudne i poważne, wiemy, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność karną, a Ty chcesz znów poczuć się bezpiecznie. Dzięki dużemu doświadczeniu i rozległej wiedzy jesteśmy w stanie Ci pomóc. Im szybciej się do nas zgłosisz, tym większa szansa, że w procesie karnym sprawca zostanie należycie ukarany, a Ty odzyskasz poczucie bezpieczeństwa.

Potrzebujesz pomocy w tym zakresie?
Skontaktuj się z nami!