Zatrzymanie polskiego prawa jazdy w Niemczech – co robić?

Różne kraje, różne obyczaje. Niektóre wykroczenia są w Niemczech karane znacznie surowej niż w innych krajach. Warto wiedzieć za co łatwo można stracić prawo jazdy w Niemczech oraz czym różni się zatrzymanie prawa jazdy od całkowitego odebrania prawa jazdy. Zatrzymanie prawa jazdy w Niemczech nie jest rzadką procedurą. W praktyce oznacza to zakaz prowadzenia pojazdów, a jazda na podstawie nieważnego prawa jazdy może rodzić poważne konsekwencje. Nie wszystko jednak w tym postępowaniu jest proste i oczywiste.

Na czym polega procedura zatrzymania prawa jazdy w Niemczech?

Różnica pomiędzy Fahrverbot a Führerscheinentzug

Fahrverbot, czyli zakaz prowadzenia pojazdów jest zwykle karą, którą wymierza się na okres od jednego do trzech miesięcy. Oznacza to, że prawo jazdy jest zabierane tylko na pewien czas, a po upływie kary zostaje zwrócone właścicielowi.

Führerscheinentzug oznacza natomiast, że kierowca traci prawo jazdy, które otrzymał podczas egzaminu na prawo jazdy. Mówiąc innymi słowy zostają mu cofnięte całkowicie uprawnienia do kierowania pojazdami. Aby je odzyskać musi jeszcze raz zdać egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy.

Podczas gdy zakaz prowadzenia pojazdów wynosi jednego do kilku miesięcy, to w przypadku całkowitego odebrania prawa jazdy można ponownie starać się o wydanie uprawnień do prowadzenia pojazdów na terenie Niemiec dopiero po upływie zakazu prowadzenia pojazdów. Na ogół moment, od którego można się obiegać o wydanie uprawnień do prowadzenia pojazdów jest wskazany w orzeczeniu sądu.

Prawo jazdy może zostać zatrzymane za takie wykroczenia jak:

 • przekroczenie dozwolonej prędkości o 21 km/h na terenach miejskich- co wprowadziła nowela z 16.04.2021 do StVO
 • przekroczenie dozwolonej prędkości o 26 km/h na autostradzie
 • jazda pod wpływem alkoholu (0,5-1,09 promila alkoholu)
 • wykroczenie drogowe karane dwoma punktami karnymi

Prawo jazdy można w Niemczech całkowicie stracić za poważne przestępstwa, takie jak np.:

 • spowodowanie wypadku i ucieczka z miejsca zdarzenia
 • jazda po pijanemu (stężenie alkoholu powyżej 1,10 promila) – przy stężeniu alkoholu do 1,59 promila na ogół nie jest wymagany tzw. Idioten Test. Od 1,60 promila Idioten Test jest wymagany
 • 8 punktów karnych
 • jazda po narkotykach

Dnia 16 kwietnia 2021 r. weszła w życia opracowana wspólnie na szczeblu federalnym i krajów związkowych nowelizacja StVO [niemieckiej Ustawy o ruchu drogowym] zawierająca nowe wysokości mandatów karnych. Jednak nie zmieniono granic zakazu kierowania samochodami. Jednakże drastycznie podniesiono wysokość mandatów.

 • Odebranie prawa jazdy na okres jednego miesiąca grozi już za przekroczenie dozwolonej prędkości o 21 km/h w terenie zabudowanym i 26 km/h na autostradzie. Jednak zasadniczo do zakazu prowadzenia pojazdów dochodzi tylko wtedy, gdy dwa razy w ciągu roku nastąpi przekroczenie dozwolonej prędkości.
 • Co do zasady przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 21 km/h, nie tylko na obszarze niezabudowanym lecz także na zabudowanym, skutkuje zakazem prowadzenia pojazdów na okres jednego miesiąca, jednym punktem karnym oraz mandatem w wysokości 150 euro na obszarze niezabudowanym i 180 euro na obszarze zabudowanym. Ma to uwrażliwić kierowców, aby unikali jazdy ze zbyt dużymi prędkościami.
 • Przekraczając dozwoloną prędkość o 41 km/h poza terenem zabudowanym musimy liczyć się z mandatem karnym, otrzymaniem punktów karnych we Flensburgu oraz zakazem prowadzenia pojazdów (200 euro, dwa punkty, jeden miesiąc). Na terenie zabudowanym obowiązują ostrzejsze obostrzenia (400 euro, dwa punkty, jeden miesiąc).
 • Przekroczenie dozwolonej prędkości o 51 do 60 km/h po raz pierwszy skutkuje odebraniem prawa jazdy na dwa miesiące oraz dwoma punktami we Flensburgu oraz mandatem w wysokości 560 euro na terenie zabudowanym. Na terenie niezabudowanym mandat wynosi 480 euro przy zakazie prowadzenia pojazdów na okres jednego miesiąca oraz dwóch punktach.
 •  Przekraczając dozwoloną prędkość o 61 do 70 km/h dostaniemy mandat w wysokości 700 euro na terenie zabudowanym oraz 600 euro na terenie niezabudowanym, a także dwa punkty karne we Flensburgu i prawo jazdy odebrane nam zostanie na okres trzech miesięcy na terenie zabudowanym, a niezabudowanym tylko na dwa miesiące.
 • Za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 70 km/h grozi utrata prawa jazdy na okres trzech miesięcy i kolejne dwa punkty karne we Flensburgu. Na terenie zabudowanym dodatkowo zapłacimy mandat w wysokości 800 euro, a niezabudowanym – 700 euro.
 • Jeśli jednak dozwolona prędkość będzie przekraczana za często i przekroczona zostanie maksymalna liczba punktów karnych we Flensburgu, to nastąpi utrata uprawnień do kierowania pojazdami.

Utrata prawa jazdy w Niemczech a poruszanie się po polskich drogach

Odebranie polskiego prawa jazdy przez niemieckie organy może skutkować utratą Twoich uprawnień (prawa jazdy) również w Polsce.

Z doświadczenia wiemy, że różnie z tym bywa (różne są praktyki w wydziałach komunikacji – zwłaszcza w tych mniejszych – choć widać poprawę) – ale co do zasady, gdy Niemcy przesyłają odebrane prawo jazdy do polskiego wydziału komunikacji dołączają do niego wyrok niemieckiego sądu, z którego wynika podstawa odebrania uprawnienia.

Jeżeli Twoje przewinienie było poważniejsze (np. wówczas, gdy prawo jazdy zostało Ci odebrane na skutek popełnienia przestępstwa – a prowadzenie pod wpływem alkoholu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem), to niemal na pewno polskie organy będą je respektowały i dojdzie do kolejnego postępowania – tym razem przed polskim wymiarem sprawiedliwości, które zakończy się odebraniem Tobie uprawnień także w Polsce (czyli całkowitą utratą prawa jazdy).

Co zrobić jeżeli mi zabrali prawo jazdy?

Zakaz prowadzenia pojazdu można w Niemczech obejść na dwa sposoby, przy czym nie uwzględnia to oczywiście najprostszego – poczekać.

 • Odwołanie. Szacuje się, że dziś nawet 1/3 przypadków, w których kierowca zostaje ukarany zakazem prowadzenia pojazdów przez policjantów, to decyzje wadliwe. W związku z tym procedura odwoławcza wydaje się odpowiednim rozwiązaniem. Zabrane prawo jazdy można odzyskać, jeśli sąd uzna, że albo nie było podstaw do nałożenia zakazu, albo że podstawy odebrania uprawnień nie były właściwe.
 • Przeliczenie na grzywnę. Niemieckie prawo o ruchu drogowym pozwala w pewnych sytuacjach na odzyskanie uprawnień w zamian za wyższą grzywnę. Można się o to ubiegać, jeśli nie prowadziło się pod wpływem alkoholu, jest to pierwszy orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, punktów karnych nie ma lub jest niewiele. Trzeba podkreślić, że wszystkie te trzy warunki muszą być spełnione równocześnie, a poza tym Polak mający miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec musi uzasadnić potrzebę posiadania uprawnień. To samo dotyczy osób przejeżdżających przez Niemcy tranzytem, aczkolwiek wtedy po prostu najłatwiej jest po prostu wrócić do Polski jako pasażer.

Co ważne – decyzją sądu można oddać prawo jazdy, jednak nie jest to rutynowe postępowanie. O ile odwołanie faktycznie bywa skuteczne, o tyle przeliczenie na grzywnę wymaga już określonych umiejętności prawnych.

Kiedy odzyskasz swoje prawo jazdy?

Skoro już odesłałeś swoje prawo jazdy, to na pewno zastanawiasz się, kiedy otrzymasz je z powrotem?

To jak długo Twoje prawo jazdy będzie przetrzymywane przez urzędników ściśle zależy od Twojej konkretnej sytuacji – a mianowicie od tego, czy posiadasz prawo jazdy krajowe (tutaj Niemieckie) czy zagraniczne (każde inne) oraz od tego czy posiadasz miejsce zamieszkania w Niemczech.

Co do zasady prawo jazdy jest przetrzymywane przez cały okres zakazu jazdy, a po jego upływie odsyłane do adresata.

Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy posiadasz zagraniczne prawo jazdy (czyli wydane przez inny kraj niż Niemcy, np. przez Polskę) i mieszkasz poza terytorium Niemiec (np. w Polsce) – wówczas Twoje prawo jazdy zostanie Ci odesłane niezwłocznie po tym, jak zostanie ono zarejestrowane w systemie i oznaczone informacją o nałożonym zakazie jazdy.

Technicznie może to potrwać od kilku do kilkunastu dni (mój rekordzista uporał się z tym w 10 dni) – średnio dwa, do trzech tygodni.

Zatem Twoje prawo jazdy będzie:

 • przetrzymywane przez cały okres zakazu – gdy posiadasz krajowe tj. niemieckie prawo jady lub gdy posiadasz zagraniczne prawo jazdy (czyli wydane przez inny kraj niż Niemcy, np. przez Polskę) i mieszkasz w Niemczech
 • odsyłane od razu – gdy posiadasz prawo jazdy wydane przez inny kraj niż Niemcy i nie masz miejsca zamieszkania / pobytu w Niemczech

Z nami odzyskasz prawo jazdy zabrane w Niemczech

Zakaz jazdy to jeden z tych problemów, którymi zajmujemy się wręcz rutynowo. O ile czasem odesłanie prawa jazdy do Polski nie rodzi poważniejszych problemów, to czasem faktycznie jest to problematyczne, a i nie zawsze słuszne. Jeśli chcesz odzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów w Niemczech, bo zabrano Ci na miesiąc prawo jazdy, zgłoś się do nas – będziemy w stanie Ci pomóc. Wiemy, co robić w takiej sytuacji!

Potrzebujesz pomocy w tym zakresie?
Skontaktuj się z nami!