adw. Joanna Łucka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia ukończyła w roku 2014. Pracę magisterską „Wspólność majątkowa małżeńska a udział jednego z małżonków w spółce z o.o.” obroniła w Katedrze Prawa Cywilnego UŁ z wynikiem bardzo dobrym. Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Łódzkim. Uczestniczka kilku konferencji Szkół Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Od stycznia 2015 r. aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Biegle włada językiem niemieckim i angielskim.