Alimenty w Niemczech – co warto wiedzieć?

System obliczania wysokości alimentów w Niemczech wydaje się prosty. I rzeczywiście, o ile w ogólnym zarysie nie ma w tym wielkiej filozofii, to w poszczególnych przypadkach wysokość alimentów może dość wyraźnie różnić się od wstępnych szacunków, a i wyegzekwowanie płacenia alimentów może stanowić pewien problem.

Podstawa prawna alimentów w Niemczech

Alimenty w swoim naczelnym założeniu wynikają wprost z niemieckiej konstytucji, która stwierdza, że rodzice są zobowiązani do utrzymania swoich dzieci. W szczegółowych kwestiach regulacje znajdują się w kilku różnych aktach prawnych, w tym choćby w Kodeksie Cywilnym (Bürgerliches Gesetzbuch). Tam znajduje się zapis, który stwierdza, że w przypadku dzieci, których jeden z rodziców nie sprawuje opieki w pełnym zakresie, jest on zobowiązany do wypłaty świadczeń – powstaje obowiązek alimentacyjny.

Do tego funkcjonuje w obiegu kilka dokumentów i aktów wykonawczych, które pozwalają na przykład ustalać wysokości alimentów, regulować kwestię ich ściągania w innym kraju Unii Europejskiej lub w szczególnych przypadkach mogą zwolnić strony z obowiązku alimentacyjnego. Co bardzo ważne, alimenty w Niemczech, podobnie jak w Polsce, są wypłacane na podstawie wyroku sądowego – to decyzja sądu stanowi podstawę do ewentualnej egzekucji, a bez niej świadczenie alimentacyjne co do zasady nie jest zaspokojone.

Od czego zależy, komu zostaną przyznane alimenty?

W Niemczech to sąd rozstrzyga, komu zostaną przyznane alimenty. Kieruje się przy tym szczegółami funkcjonującego prawa oraz dobrem dziecka. Można w pewnym uproszczeniu uznać, że rzecz sprowadza się do dwóch kwestii:

  • alimenty mają pokryć wszystkie potrzeby dziecka;
  • obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicu, który nie zajmuje się większością wychowania dzieci.

Ile wynoszą alimenty w Niemczech?

Wysokość alimentów w Niemczech jest ramowo określona przez Düsseldorfer Tabelle, uzależniające kwotę w Euro od wieku dziecka i dochodów rodzica zobowiązanego (tak zwany dochód skorygowany, również oczywiście w Euro). Tabela jest dorocznie aktualizowana, natomiast nie stanowi podstawy do precyzyjnego obliczenia kwoty alimentów, ponieważ na jej wskazania nakłada się dodatkowe czynniki wynikające z sytuacji rodzica zobowiązanego. Prawo rodzinne przewiduje również możliwość modyfikacji kwoty ze względu na zwiększone potrzeby dziecka

Przykład obliczenia alimentów w Niemczech

Stawki z tabeli pozwalają wstępnie oszacować, jak w sprawie wysokości alimentów orzeknie sąd.

  • Znając dochody rodzica zobowiązanego, można odczytać w tabeli wartość należnych alimentów na każde dziecko – na przykład jeśli ojciec zarabia 2301-2700 Euro netto, a wiek dziecka 4 lata, wysokość alimentów wyniesie 406€.
  • Od tej szacunkowej kwoty należy odjąć połowę zasiłku Kindergeld. Ten zasiłek będzie teraz – jak stanowi niemieckie prawo – należny tylko jednemu z rodziców (matce wychowującej dziecko), więc połowa wypłacana wcześniej ojcu pomniejsza kwotę należności.

To podstawowy schemat, który w szczególnych przypadkach może zostać dodatkowo zmodyfikowany w ramach dostosowania wysokości alimentów do stanu majątkowego rodzica zobowiązanego.

Jak ściągnąć alimenty z Niemiec?

Jak wygląda wnioskowanie?

Matka opiekująca się dzieckiem musi wnieść wniosek o uznanie wyroku zagranicznego sądu. Wnioski takie sądy polskie rozpatrują zwykle dość szybko i na ich podstawie mogą zażądać egzekucji w ramach europejskiego nakazu zabezpieczenia skutecznego wobec rodzica mieszkającego w Niemczech (nawet jeśli dziecko mieszka w Polsce)

Kiedy można nie płacić?

Rodzic może nie płacić alimentów, kiedy jego dochody spadną znacznie poniżej sumy kontrolnej (tj. po zapłacie alimentów zabrakłoby mu środków do życia). Taki stan rzeczy musi potwierdzić sąd i wprowadzić odpowiednie zmiany w dokumentacji, wskazując jednocześnie możliwe alternatywne sposoby zapewnienia dziecku pokrycia jego potrzeb.

Co robić, kiedy rodzic nie płaci alimentów?

Opóźnienia w związku z płaceniem alimentów przez ojca należy zgłaszać bezpośrednio do dłużnika i do sądu. Każda z osób zobowiązanych musi się z obowiązku alimentacyjnego wywiązać. Sąd może ustalić miejsce pobytu, stan majątkowy i warunki ekonomiczne dłużnika, a następnie nakazać egzekucję lub stwierdzić, że państwo przejmie obowiązek alimentacyjny.

Kwestia ugody

Wysokość zobowiązań alimentacyjnych jest zawsze ustalona przez sąd i rodzice mogą ustalić, że ich kwota będzie inna, natomiast wymaga to potwierdzenia urzędowego. To już nieco bardziej skomplikowana sprawa i w takiej sytuacji osoby zainteresowane zdecydowanie powinny skontaktować się z prawnikiem, który zadba o to, aby taka ugoda była wiążąca. Zasadniczo nie zostanie zaakceptowana ugoda na kwotę niewystarczającą do utrzymania dziecka.

Gdzie są orzekane wyższe alimenty? W Polsce czy Niemczech?

Nie ma tutaj reguły – niemieckie alimenty są wyższe głównie dzięki przelicznikom EUR-PLN, natomiast świadczenia alimentacyjne w Polsce są ustalane bez podobnej tabeli jak z Düsseldorfu, więc różnice w szczególnych przypadkach mogą być spore. Istnieje natomiast spore prawdopodobieństwo, że rodzic zobowiązany do płacenia alimentów, jeśli mieszka w Niemczech, to zarabia tam więcej, więc jest w stanie w pełni się ze swojego obowiązku wywiązać.

Nie popełniaj błędów – pomożemy ci w uzyskaniu alimentów!

Staraliśmy się, że cała procedura została opisana dość przejrzyście, ale w praktyce wiele spraw jest dość skomplikowanych. Jeśli chcesz wyegzekwować od byłego partnera obowiązek płacenia alimentów na dziecko, musisz przestrzegać wielu ram prawnych. To może być trudne, dlatego służymy naszą pomocą. Mamy odpowiednie doświadczenie, które pomoże nam zabezpieczyć twoje dziecko i zapewnić należne mu świadczenia, nawet jeśli mieszkacie w Polsce, a ojciec dziecka zarabia w Niemczech.

Potrzebujesz pomocy w tym zakresie?
Skontaktuj się z nami!