Kategoria: Bez kategorii

Kindergeld po rozwodzie – dla kogo?

Ustalenie prawa do Kindergeldu po rozwodzie nie zawsze jest proste. Niemiecki zasiłek rodzinny obwarowany jest pewnymi dodatkowymi warunkami i rodzic ubiegający się o jego wypłatę po rozwodzie, musi zrealizować kroki przewidziane dość podstawową procedurą, która jednak może nastręczać pewnych trudności.

Co to jest kindergeld?

Kindergeld to niemiecki zasiłek rodzinny wypłacany przez Familienkasse na wniosek rodziców, którzy muszą spełnić kilka warunków. Prawo do zasiłku rodzinnego uzyskują opiekunowie dzieci pracujący w Niemczech. Musi to być zatrudnienie legalne i udokumentowane, trwające nie krócej niż 6 miesięcy, przy czym nie musi to być praca w niemieckiej firmie. Wypłata należy się też rodzicom oddelegowanym do pracy na terenie Niemiec przez polskiego pracodawcę również jeśli dzieci mieszkają w innym państwie). Oczywiście zasiłek jest wypłacany również wtedy, kiedy ojciec dziecka lub jego matka prowadzą zarejestrowaną w Niemczech działalność gospodarczą (bez względu na to, w jakim kraju Unii Europejskiej znajdują nabywców towarów lub usług).

Wpływ rozwodu na kindergeld a Familienkasse

Żeby zrozumieć, komu przysługuje Kindergeld w przypadku rozwodu, trzeba uporządkować pewne podstawowe kwestie.

Już w swojej podstawowej formule Familienkasse wypłaca zasiłek rodzinny kindergeld nie dzieciom, tylko jednemu z rodziców. W normalnych warunkach urząd nie stosuje tutaj żadnych wyszukanych metod – nie ma znaczenia, któremu z rodziców będzie wypłacany zasiłek. Wszystko zmienia się w sytuacji rozwodu.

Postępowanie domyślne oznacza, że pieniądze zostaną wypłacone temu z rodziców, które wykonuje opiekę rodzicielską i z którą to dziecko mieszka, o ile złoży wniosek o zasiłek już nie będąc w związku małżeńskim.

To oznacza, że jeśli obowiązek rodzicielski realizuje na przykład matka, która mieszka z dzieckiem w Polsce i nie jest zatrudniona w Niemczech, świadczenie nie zostanie przyznane ani jej (nie spełnia wymogów formalnych), ani ojcu (nie jest osobą sprawującą opiekę w najszerszym zakresie).

Który z rodziców powinien wnioskować o Kindergeld?

Przed rozwodem oboje rodzice we własnym zakresie ustalają, któremu z nich urząd będzie wypłacał zasiłek rodzinny Kindergeld. Po rozwodzie zasadniczo świadczenie może zostać wypłacone tylko rodzicowi, który opiekuje się dzieckiem, ale jednocześnie mieszka w Niemczech, pracuje na terenie Niemiec lub ma w tym kraju nieograniczony obowiązek podatkowy.

Dla Familienkasse nie ma większego znaczenia, czy rodzice dziecka po rozwodzie mieszkają wciąż razem, czy nie – we wniosku będą figurowały dane tylko jednej osoby i jeśli wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, wypłata po prostu nie będzie zrealizowana.

W tym momencie trzeba jednak nadmienić, że wypłata świadczenia niekoniecznie nastąpi w pełnej wysokości. Familienkasse może bowiem zadecydować, aby część świadczenia wypłacić na poczet alimentów rodzicowi, któremu sąd alimenty przyznał. Sposób podziału całej kwoty Kindergeld będzie wówczas ustalony indywidualnie na podstawie danych dostarczonych przez rodziców do urzędu. Nie komplikuje to jednak zwykle przesadnie sprawy – niemieckie Familienkasse podejmuje decyzję szybko i w takich sytuacjach przepisy nakładają pewne ramy, jak podział świadczenia może wyglądać.

Jak poinformować Familienkasse?

Przepisy niemieckie jasno określają, że o każdej zmianie sytuacji majątkowej i rodzinnej, która może wpłynąć na wypłatę Kindergeld, należy poinformować jednostkę wypłacającą świadczenie. Może to zrobić którekolwiek z rodziców, natomiast w celu ułatwienia dalszego postępowania powinna zrobić to osoba, która w dalszej kolejności będzie ubiegała się o prawo do zasiłku z pomocy społecznej.

Wniosek o Kindergeld i późniejsze dokumenty aktualizacyjne wysyła się na ten sam adres – najszybciej można go odnaleźć na dokumentach potwierdzających przyznanie zasiłku rodzinnego. Dziś jednak najczęściej zmiany zgłasza się przez formularz online. W tej sytuacji ważny jest czas – opóźnienie w złożeniu aktualizacji grozi nie tylko odebraniem zasiłku, ale też nałożeniem dodatkowej grzywny.

Jakie dokumenty są potrzebne? Jak je zdobyć?

Jeśli przed rozwodem pieniądze pobierała osoba opiekująca się dziećmi, procedura będzie nieco prostsza, ponieważ często nie trzeba będzie dostarczać wszystkich dokumentów, a jedynie te, które potwierdzają zmianę statusu, a więc odpisy postanowienia o rozwodzie czy dodatkowe zaświadczenia dokumentujące miejsce pobytu dziecka, czy wysokość orzeczonych alimentów.

W przypadku, w którym po rozwodzie Kindergeld przysługuje rodzicowi, który do tej pory nie pobierał tego świadczenia, trzeba będzie przejść całą procedurę od początku, a więc złożyć zaświadczenia dokumentujące fakt wykonywania pracy na terenie Niemiec, kopie dokumentów sądowych dotyczących małżeństwa, dokumentację meldunkową potwierdzającą stan rodzinny. Trzeba również w wiarygodny sposób udokumentować swój pobyt na terenie Niemiec oraz przedstawić dokumenty, które potwierdzają prawa do zasiłków (również w Polsce) czy alimentów). Trzeba przede wszystkim odpowiednimi dokumentami potwierdzić fakt wykonywania opieki nad dziećmi.

Do tego trzeba będzie też podać dane identyfikacyjne dzieci (jeśli nie mieszkają w Niemczech, to także ich numer PESEL) i ewentualne inne informacje, które są konieczne do rozpatrzenia wniosku w konkretnej sytuacji.

Jak wygląda procedura?

Sama procedura ubiegania się o zasiłek rodzinny po rozwodzie nie jest szczególnie trudna. To, co zmienia rozwód, to przede wszystkim sytuacja rodzinna dziecka. Punktem wyjścia jest ustalenie prawa do opieki nad dzieckiem. Jeśli sprawują ją oboje rodzice, to pełna kwota zasiłku w Euro może zostać podzielona na dwa i wypłacona każdemu z nich. Jeśli tylko jeden rodzic pracuje w Niemczech i ma w związku z tym prawo do zasiłku, może otrzymać pełną kwotę (ewentualnie po odliczeniu pewnej części na poczet alimentów).

Wnioski składane są najczęściej online, należy do nich dołączyć skany (lub zdjęcia) decyzji sądu, pism i odpowiedzi ze wcześniejszej korespondencji w tej sprawie, zaświadczenie o pobycie w Niemczech, dane rodzica będącego wnioskodawcą, zaświadczenia od pracodawcy, a także dokumenty dotyczące sytuacji finansowej rozwiedzionych rodziców, w szczególności zaś uzyskiwanej pomocy społecznej.

Urząd będzie analizował te dane, prześwietli sytuację rodziny i ustali, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do zasiłku. Nie ma tutaj preferencji co do tego, czy przyznany zostanie matce, czy ojcu – decydują obowiązki wykonania praw rodzicielskich i faktyczne sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Co zrobić z negatywną decyzją?

Od pewnego czasu Niemcy niezbyt chętnie przyznają Kindergeld, znajdując powody, dla których rodzica po rozpadzie związku można ocenić surowiej. Przepisy są jednak jasne i w każdym przypadku, kiedy wnioskodawca nie zgadza się z wydaną decyzją, może się od niej odwołać.

Jeżeli niemiecki urząd uzna, że rodzice po prostu nie załączyli wszystkich wymaganych dokumentów, to odwołanie zwykle jest uznawane i wniosek jest dalej procedowany. Jeśli jednak rodzice nie spełniają wymogów formalnych (nie mieszkają na terenie Niemiec lub mieszkają za krótko i zasiłek jeszcze im nie przysługuje), wówczas odpowiedź negatywna zostanie podtrzymana.

Zdobądź Kindergeld od razu po rozwodzie. Pomożemy ci w tym!

Jeśli chcesz otrzymać od niemieckiego urzędu pieniądze na dziecko, możemy pomóc ci w wypełnieniu wniosku po rozwodzie. Zweryfikujemy wszystkie dokumenty, dopilnujemy, żeby wniosek był poprawny formalnie, a w razie decyzji negatywnej pomożemy ci złożyć odwołanie. Wiemy, że sytuacja osób rozwiedzionych bywa trudna, dlatego nie będziemy ci jej dodatkowo komplikować. Otrzymasz jasne wskazówki, co zrobić w twoim położeniu i jak najszybciej otrzymać Kindergeld.

Potrzebujesz pomocy w tym zakresie?
Skontaktuj się z nami!

Jazda e-skuterem pod wpływem alkoholu – prawo niemieckie

E-skuter traktowany jest jak pojazd mechaniczny – wypicie alkoholu jadąc e-skuterem traktowane jest więc równoznacznie.

Odebranie prawa jazdy z powodu krótkiej jazdy e-skuterem pod wpływem alkoholu.

Sąd rejonowy w Monachium skazał 30-letniego mężczyznę za jazdę e-skuterem pod wpływem alkoholu. Sąd wymierzył karę pieniężną w wysokości 40 stawek dziennego wynagrodzenia (każda po 55 Euro), trzymiesięczny zakaz prowadzenia pojazdów, odebrał mu prawo jazdy i wskazał instytucję administracyjną, która nie może mu wydać nowego prawa jazdy przed upływem siedmiu miesięcy.

Przebieg zdarzenia

Mężczyzna został zatrzymany i otrzymał mandat z powodu niedozwolonego korzystania z komórki podczas jazdy. Zdarzenie miało miejsce w Monachium. Zatrzymany miał do przebycia niewielki odcinek drobi do swojego hotelu. Pobrana od niego próba krwi wykazała zawartość alkoholu we krwi 1,35 % średniej wartości.

Powołany na świadka policjant zeznał, że w ramach kontroli, nie stwierdzono żadnych zewnętrznych objawów spożycia alkoholu u zatrzymanego. On sam był zaskoczony zmierzoną na miejscu wartością alkoholu w wydychanym powietrzu.

E-skuter traktowany jest jak pojazd mechaniczny

Zgodnie z § 1 ustęp 1 eKFV małe pojazdy elektryczne, takie jak e-skuter, są pojazdami mechanicznymi. Jak zeznał oskarżony, nie zakładał on, że e-skuter zgodnie z przepisami jest zakwalifikowany tak jak samochody. Chodzi tu o błędne rozumienie zakazu, który był do uniknięcia dla oskarżonego.

Wymierzenie kary

Przy wymierzeniu kary na korzyść oskarżonego przemawiało to, że nie był wcześniej karany i przy zatrzymaniu nie stawiał żadnych oporów. Również odcinek, zgodnie z danymi przekazanymi przez oskarżonego, nie był długi (to do przejechania było około 300 metrów).

Odebranie prawa jazdy

Zgodnie z § 69 ust. 2 Nr. 2 StGB prawo jazdy zostało odebrane. Istotna jest tu zasada, zgodnie z którą oskarżony, w stanie po spożyciu alkoholu, nie powinien prowadzić pojazdów mechanicznych. Odstąpienie od tej zasady nie miało podstaw. Wprawdzie chodzi tu jazdę e-skuterem, który w porównaniu z samochodami jest wyraźnie lżejszy oraz o stosunkowo krótki odcinek – 300 metrów. Nie chodzi jednak również o to, żeby ten przypadek bagatelizować. Ustawodawca świadomie zdecydował się na to, by podjąć stosowną decyzję z powodu prowadzenia e-skutera pod wpływem alkoholu. Z tego powodu wymierzono mu zakaz prowadzenia pojazdów przez okres 3 miesięcy.

Potrzebujesz pomocy w tym zakresie?
Skontaktuj się z nami!

Ucieczka z miejsca wypadku – Niemcy

Unfallflucht: Führerscheinentzug nur bei “bedeutendem Schaden” – OLG Hamm vom 06.11.2014 – Az. 5 RVs 98/14

4. August 2015

Entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort, wird dies mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe sowie ggf. der Entziehung der Fahrerlaubnis geahndet. Für den Führerscheinentzug ist insbesondere die Höhe des Schadens entscheidend. Es muss sich dabei um einen “bedeutenden Schaden” handeln. Die Grenze ist laut Oberlandesgericht Hamm derzeit bei 1.300 Euro anzusetzen. Dabei dürfen bei der Beurteilung des eingetretenen Schadens nur solche Positionen herangezogen werden, die zivilrechtlich erstattungsfähig sind.

Beschluss des OLG Hamm vom 06.11.2014
Aktenzeichen: 5 RVs 98/14
Verkehrsrecht aktuell 2015, 68

Brak możliwości wypowiedzenia umowy z architektem przez inwestora budowlanego z powodu problemów z komunikacją – Niemcy.

Keine Kündigung des Architektenvertrags wegen Kommunikationsproblemen – OLG Celle vom 24.09.2014 – Az. 14 U 169/13

13. Juni 2015

Ein Architekt ist nicht verpflichtet, für den Bauherrn ständig persönlich erreichbar zu sein. Das Oberlandesgericht Celle gestand dem Architekten das Recht zu, “nicht zielführende zeitraubende und ineffektive Gespräche” zu vermeiden und “Absprachen in strukturierter Form” auch unter Zuhilfenahme moderner Kommunikationstechnologien herbeizuführen. Bloße Kommunikationsprobleme begründen keinen wichtigen Grund zur Vertragskündigung durch den Bauherrn, der offensichtlich überzogene Vorstellungen zur persönlichen Verfügbarkeit des beauftragten Architekten hatte.

 

Architekt nie jest zobowiązany być ciągle osobiście w kontakcie z inwestorem budowlanym. Zwykłe problemy w komunikacji pomiędzy inwestorem budowlanym a architektem nie mogą być podstawą do wypowiedzenia umowy przez inwestora budowlanego<adwokat Niemcy>.

Urteil des OLG Celle vom 24.09.2014
Aktenzeichen: 14 U 169/13
IBR 2015, 205

Spóźnione wniesienie powództwa w procesie budowlanym w Niemczech.

Versäumung der Klageerhebungsfrist nach Beweisverfahren wegen nicht eingezahlter Gerichtskosten – OLG Koblenz vom 27.02.2015 – Az. 3 W 99/15

16. Oktober 2015

Insbesondere in Bausachen werden vor allem zur Feststellung von Baumängeln häufig selbstständige Beweisverfahren durchgeführt. Ist ein Rechtsstreit zwischen den Parteien (noch) nicht anhängig, hat das Gericht nach Beendigung der Beweiserhebung auf Antrag des Verfahrensgegners anzuordnen, dass der Antragsteller binnen einer zu bestimmenden Frist Klage erheben muss. Kommt er der Anordnung nicht nach, muss er die dem Gegner entstandenen Kosten tragen (§ 494a ZPO).

W procesie budowlanym w Niemczech strony przeprowadzając na ogól przed wniesieniem powództwa do sądu samodzielnie procedurę dowodową mają ,po wyznaczeniu przez sąd na wniosek jednej ze stron , obowiązek wniesienia powództwa w określonym terminie w raz z uiszczeniem odpowiedniej zaliczki na koszty procesu. Samo wniesienie powództwa bez odpowiedniej zaliczki na koszty procesu skutkuje nie dotrzymaniem wyznaczonego przez sąd terminu i przegraniem sprawy<adwokat Niemcy>.

Hat das Gericht nach Beendigung des selbstständigen Beweisverfahrens dem Antragsteller eine Frist zur Klageerhebung gesetzt, genügt die Einreichung der Klage zur Fristwahrung nicht. Wird der Gerichtskostenvorschuss nicht fristgerecht eingezahlt und verzögert sich deshalb die Zustellung der Klage, so ist nicht von einer ordnungsgemäßen Klageerhebung auszugehen.

Beschluss des OLG Koblenz vom 27.02.2015
Aktenzeichen: 3 W 99/15
MDR 2015, 482
BauR 2015, 1022

Przejechanie 150 metrów wystarczy aby przyjąć zachowanie odpowiedniej odległości na drodze- Niemcy.

 

Mindeststrecke für Feststellung einer Abstandsunterschreitung – OLG Hamm vom 30.08.2012 – Az. III-1 RBs 122/12

16. Mai 2013

Das Oberlandesgericht Hamm hat entschieden, dass eine gefahrene Strecke von 150 Metern ausreicht, um einen Abstandsverstoß zu bejahen.

Hinweis: Der Bundesgerichtshof verlangt in seiner Rechtsprechung lediglich eine “nicht ganz vorübergehende” Abstandsunterschreitung. Konkretere Hinweise zur Erforderlichkeit der gefahrenen Strecke geben die Karlsruher Richter insoweit nicht.

Beschluss des OLG Hamm vom 30.08.2012
Aktenzeichen: III-1 RBs 122/12
jurisPR-VerkR 6/2013, Anm. 6

 

 

Nadużycie automatycznego postępowania upominawczego – Niemcy.

Missbrauch des automatisierten Mahnverfahrens strafbar – BGH vom 19.11.2013 – Az. 4 StR 292/13

11. April 2014

Das gerichtliche Mahnverfahren läuft mittlerweile weitestgehend in elektronischer Form ab. Die entsprechenden Internetseiten sind für jedermann aufrufbar. Dies eröffnet auch die Möglichkeit des Missbrauchs. Wer jedoch einen Mahn- und einen Vollstreckungsbescheid im automatisierten Mahnverfahren auf der Grundlage einer fingierten, tatsächlich nicht bestehenden Forderung beantragt, macht sich der Verwendung unrichtiger Daten im Sinne des § 263a Abs. 1 StGB strafbar.

Osoba trakt  składa bezpodstawnie wniosek o nadanie w postępowaniu upominawczym nakazy zapłaty a potem doprowadza do nadania klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu na postawie  „wyssanego z palca” tj. faktycznie nieistniejącego zobowiązania popełnia przestępstwo penalizowane a § 263 a Abs.1 StBG – niemieckiego kodeksu karnego.

Danach kann, wer sich durch den Datenmissbrauch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen versucht, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. An der Strafbarkeit dieses Verhaltens ändert auch der Umstand nichts, dass das Gericht im Mahnverfahren die inhaltliche Berechtigung des Anspruchs nicht prüft. Die Prüfung erfolgt erst, nachdem der Antragsgegner gegen den Mahnbescheid bzw. Vollstreckungsbescheid Widerspruch bzw. Einspruch eingelegt hat.

Beschluss des BGH vom 19.11.2013
Aktenzeichen: 4 StR 292/13
NJW 2014, 7

Rechtsbehelf gegen Verweigerung der öffentlichen Zustellung eines Scheidungsantrags – BGH vom 25.02.2015 – Az. XII ZB 242/14

Rechtsbehelf gegen Verweigerung der öffentlichen Zustellung eines Scheidungsantrags – BGH vom 25.02.2015 – Az. XII ZB 242/14

23. Juli 2015

In einem Scheidungsverfahren müssen dem Antragsgegner unter anderem die Scheidungsklage, die Ladung zum Verhandlungstermin und das Urteil zugestellt werden. Ist der Aufenthalt des Antragsgegners unbekannt, so kann der Zugang der Schriftstücke auch durch eine öffentliche Zustellung (§ 203 ZPO – Zivilprozessordnung) vorgenommen werden. Dies geschieht in der Regel durch öffentlichen Aushang an der Gerichtstafel des zuständigen Gerichts.

Lehnt das Familiengericht die öffentliche Zustellung eines Scheidungsantrags ab, steht dem Antragsteller das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde gemäß § 567 Abs. 1 Nr. 2 ZPO (Zivilprozessordnung) zu, die binnen zwei Wochen einzulegen ist. Hierüber muss in der Ablehnungsentscheidung ordnungsgemäß belehrt werden.

Beschluss des BGH vom 25.02.2015
Aktenzeichen: XII ZB 242/14
NJW 2015, 1308
FamRZ 2015, 743

Wypowiedzenie umowy o pracę po zażądaniu przez pracownika godzinowej stawki minimalnej 8,50 Euro.

Kündigung nach Einforderung des Mindestlohns – ArbG Berlin vom 17.04.2015 – Az. 28 Ca 2405/15

9. Oktober 2015

Ein seit rund sechs Jahren bei 5,19 Euro (brutto) pro Stunde und wöchentlich 14 Arbeitsstunden beschäftigter Hauswart verlangte nach Einführung des Mindestlohngesetzes eine Anhebung seiner Vergütung auf 8,50 Euro pro Stunde. Hierauf reagierte der Arbeitgeber mit der Heruntersetzung der Anzahl der Arbeitsstunden, sodass sich bei unveränderter Monatsvergütung ein Stundenlohn von knapp über 10 Euro ergab. Hiermit war der Arbeitnehmer nicht einverstanden, worauf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis kündigte.

Das Arbeitsgericht Berlin erklärte die Kündigung für unwirksam. Ist eine Kündigung offensichtlich eine Reaktion auf die legitime Forderung nach einer Bezahlung des gesetzlichen Mindestlohns, so ist darin ein Verstoß gegen das Maßregelungsverbot des § 612a BGB zu sehen.

Urteil des ArbG Berlin vom 17.04.2015
Aktenzeichen: 28 Ca 2405/15
ArbRB 2015, 130
BB 2015, 1395

Zbieg dwóch zakazów prowadzenia pojazdu w Niemczech.

Aufeinandertreffen zweier Fahrverbote – LG Nürnberg-Fürth vom 30.07.2014 – Az. 5 Qs 66/14

10. Februar 2015

Läuft gegen einen Autofahrer wegen einer Ordnungswidrigkeit ein einmonatiges Fahrverbot und wird während dieser Zeit eine weitere Verurteilung (hier wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort) rechtskräftig, die ebenfalls ein Fahrverbot beinhaltet, werden beide Fahrverbote nicht nacheinander, sondern parallel vollstreckt, was für den Betroffenen letztendlich zu einer Verkürzung der “führerscheinlosen” Zeit führt.

Jeżeli wobec kierującego za wykroczenie zostanie orzeczony miesięczny zakaz  prowadzenia pojazdu a w międzyczasie zostanie orzeczony drugi za zabronione oddalenie się z miejsca wypadku to te dwa zakazy biegną równolegle co dla kierującego oznacza realne skrócenie zakazu prowadzenia pojazdu(adwokat Niemcy).

Beschluss des LG Nürnberg-Fürth vom 30.07.2014
Aktenzeichen: 5 Qs 66/14
DAR 2014, 600