Uczestnictwo dziecka w lekcji religii

Uczestnictwo dziecka na religii w szkole

Uczestnictwo dziecka niewierzących rodziców w lekcji religii.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Kolonii z 18.04.2013r.
Az. 12 UF 108/12

Wychowujący wspólnie dwie 6-letnie bliźniaczki, lecz osobno żyjący rodzice nie mogli dojść do porozumienia odnośnie tego, czy ich dzieci mają brać udział w lekcjach religii organizowanych w szkole podstawowej. Ojciec dzieci stwierdził, że uczestnictwo w lekcjach religii będzie sprzyjało integrowaniu się dzieci z klasą, poza tym będzie to połączone z lekcją historii kultury. Matka dzieci stanowczo się temu sprzeciwiała. Chciała pozostać przy dotychczasowym sposobie wychowywania dzieci, wolnym od religii. Sąd rodzinny w Monschau podzielił zdanie ojca, że uczestnictwo dzieci w lekcji religii wpłynie pozytywnie na ich wychowanie. Uznał, że przyczyni się to do zdobycia przez dzieci wiedzy o pochodzeniu i znaczeniu świąt religijnych. Nie jest to powiązane z przymusem wiary w Boga czy przynależenia do wspólnoty religijnej<adwokat Niemcy>.