Uszkodzenie pojazdu w myjni samochodowej.

Prawo o ruchu drogowym.

Uszkodzenie pojazdu w automatycznej myjni samochodowej .
Jeżeli z automatycznej myjni samochodowej pojazd uderzy w drugi pojazd , który ciągnięty przez taśmę utracił kontakt z ciągnąca taśmą / znajdującym się w taśmie wałkiem ciągnącym koło /, prowadzący myjnię samochodową sam odpowiada za powstałe szkody . Prowadzący automatyczną myjnię samochodową musi przez odpowiednie kroki takie jak Wideokamery , sensory / czujniki /mieć możliwość w takim przypadku natychmiastowego zatrzymania urządzenia. Takiej odpowiedzialności, jak właściciela myjni ,nie można wywodzić od poruszających się w automatycznej myjni samochodowej pojazdów.<adwokat Niemcy>

Wyrok Sądu Okręgowego w Paderborn z 26.11.2014 r.

sygn.akt. 5 S 65/14

Verkehrsrecht

Auffahrunfall in Waschanlage.

Wird in einer automatischen Waschanlage ein Fahrzeug auf ein anderes aufgeschoben, das offenbar den Kontakt zu dem ziehenden Förderband verloren hat, haftet der Betreiber der Anlage alleine für den entstandenen Schaden.

Der Betreiber einer automatisierten Waschanlage muss durch geeignete Maßnahmen, wie Überwachung durch Videokameras oder Sensoren, sicherstellen, dass im Falle einer offenkundig gefahrträchtigen Situation das Laufband sofort abgeschaltet wird. Von den fremdtransportierten Fahrzeugen geht bis zum endgültigen Abschluss des Transportvorgangs keine eigene Betriebsgefahr aus, die eine Mithaftung für den Schaden begründen würde.<adwokat Berlin>

Urteil des LG Paderborn
vom 26.11.2014 – 5 S 65/14